• In English
 • Затверджено Національний план дій з виконання заключних зауважень Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок
  Міністерство соціальної політики України, опубліковано 05 вересня 2018 року о 12:39

  На 66-й сесії Комітету з ліквідації усіх форм дискримінації щодо жінок було розглянуто захист восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. Членів Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок було поінформовано про законодавчі, судові та інші заходи, вжиті Україною для виконання положень Конвенції, та досягнутий прогрес у цьому напрямі.

  Наступним кроком стало сьогоднішнє затвердження Кабінетом Міністрів України Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року, яким передбачається:

  удосконалення механізму забезпечення прав соціально вразливих категорій жінок та дівчат, в тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб, національних меншин, осіб з інвалідністю;

  проведення широкої інформаційної кампанії з підвищення правової обізнаності з питань прав жінок;

  створення умов для отримання жінками економічної незалежності;

  покращення доступу дівчат та жінок до медичних, освітніх, правових, соціальних послуг.

  Основною метою акта є подолання всіх форм дискримінації щодо жінок і дівчат, зниження рівня гендерно зумовленого та домашнього насильства, забезпечення запобігання його проявам та своєчасної допомоги постраждалим, розширення економічних можливостей жінок, участі у прийнятті рішень у політичному та суспільному житті.