• In English
 • Урядом затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
  Міністерство соціальної політики України, опубліковано 11 квітня 2018 року о 13:35

  Реалізація  Програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року сприятиме утвердженню принципу рівності жінок і чоловіків у пріоритетних сферах соціального та економічного розвитку в Україні, ефективному розв’язанню проблем та усуненню диспропорцій гендерного розвитку з чіткою орієнтацією на права людини.

  Програма враховує рекомендації ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ, міжнародних моніторингових інституцій у галузі прав людини, а також положення міжнародних договорів, зокрема Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

  Програмою визначено основні завдання, спрямовані на підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства. Зокрема, передбачено:

  удосконалення нормативно-правової бази;

  урахування гендерного компонента в програмах економічного та соціального розвитку;

  удосконалення механізму проведення гендерно-правової експертизи;

  розширення переліку статистичних показників, диференційованих за статтю;

  зменшення гендерного дисбалансу у сферах державної служби та управління людськими ресурсами (зокрема, розроблення та внесення до програм курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків);

  удосконалення механізмів реалізації права на захист від дискримінації за ознакою статі;

  внесення гендерної складової до програми реформ.

  До реалізації Програми, крім органів державної влади і місцевого самоврядування, передбачається залучити міжнародні організації та громадські об’єднання, діяльність яких спрямовується на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.