• In English
 • Україна не має заборгованості з виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини
  Міністерство юстиції України, опубліковано 05 квітня 2018 року о 15:11

  У 2018 році Уряд прозвітував Комітету міністрів Ради Європи про виплату відшкодування, присудженого Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) за всіма прийнятими рішеннями, які вступили в законну силу станом на 31 грудня 2017 р. Нині за відповідною бюджетною програмою відсутня заборгованість на виконання рішень Європейського суду.

  Україна, ставши членом Ради Європи, відкрила своїм громадянам шлях до Європейського суду з прав людини та взяла на себе зобов’язання забезпечувати належне виконання рішень цього судового органу, в тому числі й щодо виплат заявникам справедливої сатисфакції, присудженої Європейським судом.

  Відповідно до положень чинного законодавства виплата відшкодування має бути здійснена у тримісячний строк з моменту набуття рішенням статусу остаточного або у строк, передбачений у рішенні. Під час виконання рішень можуть виникати певні труднощі. Часто вони пов’язані з неподанням заявниками інформації для перерахування коштів на відповідний банківський рахунок або з тим, що заявники проживають на тимчасово окупованій території.

  У таких випадках кошти надсилаються на депозитний рахунок Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції. Заявник може в будь-який час протягом року звернутись для отримання коштів. Відповідно до практики Ради Європи, якщо кошти надіслані до Державної виконавчої служби України, рішення не вважається виконаним. Це стало причиною того, що Україна зіткнулася з певними труднощами під час звітування Комітету міністрів Ради Європи.

  Часто суд приєднує до одного рішення велику кількість заяв різних громадян, що також створює складнощі із підготовкою звітів. Адже необхідно повністю виконати всі без винятку частини такого рішення.

  На сьогодні перед Міністерством юстиції стоїть завдання перегляду чинних норм законодавства не тільки для узгодженої позиції з Радою Європи, а й для забезпечення ефективного та гарантованого права заявників отримати відшкодування, присуджене Європейським судом з прав людини у зв’язку із констатацією порушення.