• In English
 • У 2018 році буде проведено міжнародне моніторингове оцінювання якості вищої медичної освіти
  Міністерство охорони здоров'я України, опубліковано 28 березня 2018 року о 20:21

  Кабінет Міністрів України 28 березня прийняв постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти у 2018 році», яка передбачає проведення у 2018 році в усіх закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку лікарів, незалежно від їхнього підпорядкування та форми власності, міжнародного моніторингового оцінювання якості вищої медичної освіти.

  МОЗ України впроваджує якісно нові зміни в системі медичної освіти в Україні, однак для визначення ключових проблемних питань в галузі та формування напрямів освітньої політики необхідне володіння об’єктивною інформацією про рівень вітчизняної медичної освіти у порівнянні з рівнем підготовки лікарів в інших країнах світу.

  Одним з основних шляхів отримання такої інформації є організація та проведення моніторингових досліджень. Міжнародні моніторингові порівняльні дослідження (TIMSS, PIRLS, PISA, CIVIC, ICILS тощо) широко застосовуються в сфері шкільної освіти.

  Для міжнародного моніторингового дослідження в галузі вищої медичної освіти у 2018 році буде проведено міжнародний іспит з основ медицини, який надає порівняльні дані та встановлює міжнародний рівень якості для вищої медичної освіти у світі. Зазначений іспит проводиться в країнах Європи, Північної Америки, Південної Америки, Азії, Африки.

  Прийняття постанови дозволить оцінити рівень фундаментальної підготовки українських медиків, а після аналізу результатів - запропонувати шляхи гармонізації підготовки лікарів в Україні та підвищення якості підготовки фахівців у галузі знань «Охорона здоров’я».