• In English
 • Результати моніторингу вступної кампанії 2020 року
  Державна служба якості освіти України, опубліковано 09 листопада 2020 року о 18:38

  Державною службою якості освіти України здійснено моніторинг (вивчення) організації та проведення вступної кампанії закладами вищої та фахової передвищої освіти.

  У вступній кампанії 2020 року набір на навчання для здобуття вищої та (або) фахової передвищої освіти провели 1227 закладів освіти, з них 492 заклади освіти, які є відокремленими структурними підрозділами (ВСП) та мають окремий обліковий запис в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

  Вивчено перебіг організації та проведення вступної кампанії:

  775 закладів освіти державної форми власності (з них — 352 ВСП);

  197 закладів освіти комунальної та корпоративної форм власності (з них — 9 ВСП);

  225 закладів освіти приватної форми власності (з них — 131 ВСП).

  Під час моніторингу приділено увагу питанням:

  вчасності та повноти завантаження до ЄДЕБО Правил прийому закладами освіти, які здійснюють набір в 2020 році для здобуття вищої та/або фахової передвищої освіти;

  актуальності і доступності інформації для вступників про приймальні комісії;

  доступності інформації на вебсайтах закладів освіти та їх відокремлених структурних підрозділів про перебіг вступної кампанії 2020 року;

  реалізації права вступників на сільський коефіцієнт при розрахунку конкурсного балу;

  організації вступу для іноземних громадян з метою здобуття вищої та фахової передвищої освіти.

  Прикметно, що цьогоріч майже 99% закладів освіти внесли правила прийому до ЄДЕБО. У 2019 році це зробили 86% закладів освіти.

  Також вивчене питання дотримання вимог щодо мінімальної ціни контрактного навчання (індикативної собівартості), встановленої Міністерством освіти і науки України для 160 закладів. Служба констатує про систематичне недотримання закладами освіти актуальності інформації щодо вартості навчання, яка представляється вступникам у конкурсних пропозиціях.

  Докладніше — в інформаційно-аналітичній довідці за результатами вивчення Державною службою якості освіти України організації та проведення закладами вищої та фахової передвищої освіти вступної кампанії 2020 року.