• In English
 • Про співпрацю у контексті побудови ефективної системи державного управління, модернізації державної служби та управління людськими ресурсами йшлося на Координаційній зустрічі з представниками посольств та міжнародних програм

  За участю керівництва Національного агентства України з питань державної служби (НАДС), представників Ради Європи, програми «U-LEAD з Європою», програми USAID/DOBRE Program, фонду «Східна Європа», проекту «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру та безпеки» («Жінки ООН» в Україні), Democracy Reporting International в Україні та проекту ЄС «Association4U» – «Асоціація для України й для тебе» відбулася координаційна зустріч з представниками посольств та міжнародних програм. Мета – налагодження ефективної співпраці з міжнародними партнерами в контексті реалізації завдань, визначених Стратегією реформування державного управління України на 2016-2020 роки, побудови ефективної системи державного управління, модернізації державної служби та управління людськими ресурсами.

  У вступному слові Голова НАДС Костянтин Ващенко зробив короткий аналіз стану реформування державної служби та окреслив пріоритетні напрями діяльності НАДС. Зокрема, наголошено, що на 2018-2020 роки визначено п’ять стратегічних цілей діяльності НАДС, спрямованих на реалізацію Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року, Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» та Стратегії реформи державного управління. Серед них – посилення інституційної спроможності служб управління персоналом державних органів; підвищення рівня захищеності права громадян на доступ до державної служби, законних прав та інтересів державних службовців; посилення інституційної спроможності, відкритості та прозорості НАДС у сфері реформування державної служби; формування єдиної дієвої системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування; адаптація державної служби до стандартів Європейського Союзу.

  Перший заступник Голови НАДС Володимир Купрій презентував пріоритети залучення міжнародної технічної допомоги, які мають зробити суттєвий внесок у реформування державного управління та державної служби. Зокрема, було підкреслено, що надана міжнародна допомога має відповідати пріоритетам національних реформ, а раціоналізація допомоги донорів дасть змогу зробити її максимально рентабельною.

  Керівник Департаменту з питань демократичного врядування Генерального директорату ІІ – з питань демократії Ради Європи Даніель Попеску представив основні досягнення співпраці з НАДС. Він зазначив, що спільно розроблена Концепція реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, яка зорієнтована на потреби особистості у професійному розвитку протягом усього життя, сприятиме впровадженню принципів належного врядування.

  Керівник тематичної групи «Внутрішні справи та боротьба з корупцією», Група ЄК з підтримки України Френк Пол наголосив, що реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування потребує ефективного використання сучасних технологій і врахування актуальних потреб у навчанні.

  Представники ГО «Асоціація інноваційної та цифрової освіти» презентували освітній проект «Lingva.Skills», спрямований на створення повноцінної системи навчання та тестування рівня володіння мовами для державних службовців усіх рівнів у контексті європейської інтеграції України.

  Під час координаційної зустрічі представники програми «U-LEAD з Європою», програми USAID/DOBRE Program, фонду «Східна Європа», проекту «Ґендерна рівність у центрі реформ, миру та безпеки» («Жінки ООН» в Україні), Democracy Reporting International в Україні та проекту ЄС «Association4U» – «Асоціація для України й для тебе» представили основні напрями своєї діяльності та наголосили на актуальності посилення співпраці в контексті реалізації політики європейської інтеграції України.