• In English
 • Обґрунтування підстав для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про участь держави у виведенні системно важливого банку АТ “СЕНС БАНК” з ринку
  Департамент з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 21 липня 2023 року о 13:30

  Урядом України прийнято рішення про участь держави у виведенні системно важливого банку АТ “СЕНС БАНК” з ринку на підставі відповідної пропозиції Національного банку. У своїй пропозиції Національний банк зазначив, що рішення про виведення з ринку системно важливого банку АТ “СЕНС БАНК” прийнято з підстав, визначених пунктом 15 розділу VІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про банки і банківську діяльність”, що настали у період дії воєнного стану в Україні.

  Так, Національний банк зазначив, що власниками прямої істотної участі в АТ “СЕНС БАНК” є ABH Ukraine Limited та ABH Holdings S.A., а власниками опосередкованої істотної участі – Фрідман М. М., Авен П. О., Косогов А. М., які є також остаточними ключовими учасниками в структурі власності АТ “СЕНС БАНК”, кожен з яких опосередковано володіє часткою більше ніж 10 % у його статутному капіталі.

  АТ “СЕНС БАНК” є системно важливим банком та на 1 липня 2023 р. займав 11 місце у банківській системі за розміром активів (3,3 % загальних активів банківської системи). Крім того, Національний банк у квітні 2023 р. визначив АТ “СЕНС БАНК” критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

  Застосування до власників прямої істотної участі в АТ “СЕНС БАНК” — ABH Holdings S.A., ABH Ukraine Limited та до власників опосередкованої істотної участі цього банку Фрідмана М. М., Авена П. О. та Косогова А. М. санкцій (обмежувальних заходів) відповідно до Закону України “Про санкції”, а також застосування санкцій (обмежувальних заходів) іноземними державами, міждержавними об’єднаннями та організаціями до Фрідмана М. М. та Авена П. О., зокрема у вигляді блокування активів, унеможливлює виконання ними законодавчо встановленого обов’язку на постійній основі підтримувати достатній рівень капіталу АТ “СЕНС БАНК” та вживати своєчасних заходів для запобігання настанню неплатоспроможності АТ “СЕНС БАНК” через позбавлення/обмеження їх права розпоряджатися активами і становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів АТ “СЕНС БАНК”. У зв’язку з цим ABH Holdings S.A., ABH Ukraine Limited, Фрідман М. М., Авен П. О. та Косогов А. М. позбавлені права розпоряджатися власними активами та відчужувати їх у будь-який спосіб до зняття зазначених санкцій.

  Також Національний банк 2 березня 2022 р. прийняв рішення щодо визнання ділової репутації Фрідмана М. М., Авена П. О. та Косогова А. М. небездоганною, а 20 березня 2023 р. — рішення щодо визнання небездоганною ділової репутації власників прямої істотної участі в АТ “СЕНС БАНК” ABH Holdings S.A. та ABH Ukraine Limited, оскільки до них також був застосований захід впливу у вигляді тимчасової, до усунення порушення, заборони використовувати право голосу в АТ “СЕНС БАНК”.

  Основними складовими ризику для АТ “СЕНС БАНК” є репутаційний ризик власників АТ “СЕНС БАНК” та пов’язана з ним фінансова поведінка клієнтів АТ “СЕНС БАНК” як у частині непогашення кредитної заборгованості, так і в частині відпливу залучених коштів. Визнання небездоганною ділової репутації всіх власників істотної участі в АТ “СЕНС БАНК” та застосування до них заходу впливу у вигляді тимчасової заборони використання права голосу (така заборона права голосу після 20 березня 2023 р. поширюється на 100 % акцій в статутному капіталі АТ “СЕНС БАНК”) створюють додаткові репутаційні ризики та, як наслідок, ризики погіршення фінансового стану АТ “СЕНС БАНК”. Водночас динаміка окремих показників діяльності АТ “СЕНС БАНК” свідчить про те, що застосування санкцій до власників істотної участі в АТ “СЕНС БАНК” має суттєвий негативний вплив на його діяльність, що підтверджується після порівняння показників діяльності цього банку з іншими системно важливими банками, та становить загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів АТ “СЕНС БАНК”.

  Ураховуючи зазначене, 20 липня 2023 р. Національним банком прийнято рішення про виведення АТ “СЕНС БАНК” з ринку та надано Кабінетові Міністрів України пропозицію про участь держави у виведенні АТ “СЕНС БАНК” з ринку.

  Відповідно до Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” Кабінет Міністрів України розглянув пропозицію Національного банку та прийняв її з огляду на надану Національним банком інформацію, а також врахувавши те, що прийняття такого рішення відповідає принципам державної санкційної політики та дає змогу мінімізувати витрати державного бюджету.

  Так, у разі відмови від участі держави у виведенні системно важливого банку АТ “СЕНС БАНК” з ринку, за даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, станом на 1 липня 2023 р. сума можливого відшкодування вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб — підприємців) становить 43 991 млн гривень. На підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб державі необхідно буде спрямувати, за попередніми розрахунками Фонду, орієнтовно 12 000 млн гривень, оскільки виведення з ринку системно важливого банку здійснюватиметься у порядку та на умовах, визначених законодавством щодо неплатоспроможного банку.

  Виведення з ринку системно важливого банку АТ “СЕНС БАНК” за загальною процедурою в умовах воєнного стану може створити суттєві ризики для банківської та фінансової систем у цілому і може мати наслідком виникнення недовіри до банківського сектору, спровокувати подальшу ланцюгову реакцію відпливу коштів, зниження потенціалу кредитування населення та бізнесу, часткове руйнування платіжної інфраструктури.

  Водночас виведення з ринку системно важливого банку АТ “СЕНС БАНК” за участю держави сприятиме збереженню стабільності банківської системи, особливо в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України, та забезпеченню захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банку у зв’язку із застосуванням санкцій до власників істотної участі у банку.

  Отже, виведення АТ “СЕНС БАНК” з ринку за участю держави є прийнятним з міркувань соціальної та фінансової стабільності, мінімізації витрат держави, а також відповідає інтересам вкладників та інших кредиторів АТ “СЕНС БАНК”.