• In English
 • Кабінет Міністрів України
  Постанова
  від 21 липня 2023 р. № 739
  Київ
  Про участь держави у виведенні системно важливого банку з ринку

  Відповідно до пункту 23 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”, на підставі пропозиції Національного банку про участь держави у виведенні системно важливого банку акціонерного товариства “СЕНС БАНК” з ринку, у зв’язку із застосуванням санкцій до власників істотної участі у банку, а також з урахуванням необхідності забезпечення стабільності банківської системи і захисту прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банку Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Прийняти пропозицію Національного банку про участь держави в особі Міністерства фінансів у виведенні з ринку системно важливого банку акціонерного товариства “СЕНС БАНК“ (далі — АТ “СЕНС БАНК”) у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

  2. Взяти до відома, що:

  держава в особі Міністерства фінансів придбаває у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб акції АТ “СЕНС БАНК” у повному обсязі за одну гривню;

  органом управління корпоративними правами за акціями АТ “СЕНС БАНК”, що належать державі, є Міністерство фінансів.

  3. Погодитися з пропозицією Міністерства фінансів щодо визначення акціонерного товариства “Державний експортно-імпортний банк України” (код згідно з ЄДРПОУ 00032112) депозитарною установою, в якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім’я держави, на який будуть зараховані/переказані права на акції АТ “СЕНС БАНК”.

  4. Міністерству фінансів:

  забезпечити для виконання абзацу другого пункту 2 цієї постанови укладення договору купівлі-продажу акцій АТ “СЕНС БАНК”. Видатки на придбання зазначених акцій здійснити за рахунок коштів, передбачених Міністерству фінансів у державному бюджеті на його утримання;

  забезпечити оплату вартості зазначених акцій після їх зарахування на рахунок у цінних паперах держави в депозитарній установі, визначеній у пункті 3 цієї постанови.


  Прем’єр-міністр України                                                                                   Д. ШМИГАЛЬ

  Інд. 67