• In English
 • Морська адміністрація планує створення сучасної моделі судноплавства в Україні

  22 серпня 2018 року Урядом прийнято рішення про початок здійснення Державною службою морського та річкового транспорту України (Морською адміністрацією) повноважень та функцій, покладених на неї відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 року №1095. Головою Державної служби морського та річкового транспорту України призначено Дмитра Петренка.

  Морська адміністрація є єдиним центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури.

  Основними завданнями Морської адміністрації є реалізація державної політики у сферах морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (крім суден рибного господарства, малих (маломірних) суден).

  Реалізація заходів Морською адміністрацією сприятиме:

  для громадян – запобіганню втрати довіри до кваліфікаційних документів моряків-українців на світовому ринку праці у торговельному мореплавстві і, як наслідок, збільшенню загальної кількості українських громадян, що працюють на суднах світового торговельного флоту та збільшенню їх опосередкованого загального внеску в економіку країни; здешевленню транспортної складової у вартості товарів імпорту за рахунок впровадження міжнародних стандартів у судноплавстві;

  для країни – дерегуляції та створенню комфортних умов ведення судноплавного бізнесу в Україні як країні прапора та в українських портах, пов’язаним з цим додатковим надходженням до державного бюджету України.

  У середньостроковій перспективі заплановано забезпечити:

  – виконання функцій, передбачених міжнародними стандартами у сфері торговельного судноплавства;

  – створення умов для побудови сучасної моделі організації судноплавного бізнесу в країні, залучення інвестицій у судноплавство, суднобудування, судноремонт; підвищення привабливості морських і річкових портів для вантажопотоків і світових судноплавних ліній, передусім контейнерного сервісу;

  – принципово новий рівень привабливості українського прапора для судновласників, повернення втрачених та залучення нових суден для реєстрації в України;

  – подолання негативних тенденцій скорочення попиту на послуги українських моряків (приблизно 140–150 тисяч осіб) на світовому ринку праці.

  Створення Єдиної операційно-інформаційної системи
  «АІС Морська Адміністрація»

  З метою створення комплексної інтегрованої бази даних українських суден, у тому числі риболовних, відкритої для використання учасниками світового ринку торговельного мореплавства Морською адміністрацією заплановано створення Єдиної операційно-інформаційної системи «АІС Морська Адміністрація», однією з підсистем якої буде електронна база даних для ведення Державного суднового реєстру України та Суднової книги України, яка буде містити вичерпну інформацію щодо суден, які мають право плавання під державним прапором України із зазначенням їх основних технічних характеристик.

  В базі даних буде передбачено можливість взаємодії із зацікавленими учасниками світового ринку торговельного мореплавства, з ЦОВ через «Трембіту», здійснення відбору суден по заданих критеріях, в тому числі за типом та призначенням, ведення реєстрів.

  Створення сервісних центрів з надання адміністративних послуг  за принципом «Єдиного вікна»

  Морською адміністрацією упродовж 2019 року заплановано, у разі відповідного фінансування, створення сервісних центрів з надання адміністративних послуг  за принципом «Єдиного вікна».

  Вказані центри заплановано відкрити в містах Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків.

  Метою впровадження є:

  обмеження впливу працівників Морської адміністрації на факт отримання суб’єктом звернення  адміністративних послуг на водному транспорті;

  • можливість отримання адміністративної послуги за допомогою телекомунікаційних мереж;
  • мінімізація часу видачі замовлених документів, забезпечення прозорості під час надання адміністративних послуг, уникнення корупційних ризиків.

  Створено 5 територіальних органів, які є структурними підрозділами Морської адміністрації, це:

  Чорноморсько-Азовське міжрегіональне управління

  Чорноморське міжрегіональне управління

  Верхньодніпровське міжрегіональне управління

  Нижньодніпровське міжрегіональне управління

  Подільсько-Карпатське міжрегіональне управління.