• In English
 • Мінфін: Парламент удосконалив систему регулювання аудиторської діяльності в Україні з урахуванням вимог законодавства ЄС
  Міністерство фінансів України, опубліковано 20 вересня 2022 року о 18:57

  Сьогодні Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правових засад провадження аудиторської діяльності в Україні». 

  Основною метою закону є гармонізація національного законодавства у сфері аудиторської діяльності з вимогами європейського законодавства шляхом імплементації норм Директиви 2006/43/ЄС та Регламенту (ЄС) № 537/2014 відповідно до взятих Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

  Запровадження відповідних змін є результатом спільної роботи Міністерства фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, регуляторів та професійних організацій.

  Цим Законом втілено низку урядових ініціатив, а саме:

  • уточнення вимог до аудитора та аудиторської фірми;

  • імплементація норм європейського законодавства, зокрема щодо забезпечення однозначності змісту аудиторського звіту, недопущення впливу регуляторів на зміст аудиторського звіту в частині аудиту фінансової звітності, удосконалення положень щодо інформації, яка наводиться в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства; 

  • удосконалення положень щодо особливостей проведення обов’язкового аудиту та аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес, відповідно до вимог європейського законодавства, зокрема щодо тривалості завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також запровадження норм щодо забезпечення прозорості та сприяння ефективності діяльності аудиторських комітетів або органів (підрозділів), на які покладаються відповідні функції; 

  • удосконалення норм щодо порядку атестації аудиторів з метою зменшення вартості, яка справляється за проведення іспитів і підвищення якості підготовки екзаменаційних завдань, створення умов для входження у професію молоді та досвідчених фахівців;

  • уточнення положень щодо процедури контролю якості аудиторських послуг, щодо професійної відповідальності аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а також порядку дисциплінарного провадження тощо.