• In English
 • Мінекономрозвитку ініціювало оптимізацію чисельності Державної служби статистики

  20 лютого Уряд ухвалив ініційоване Мінекономрозвитку рішення про перерозподіл граничної чисельності співробітників Державної служби статистики з територіальних підрозділів до центрального апарату. Це дозволить оптимізувати чисельність персоналу Державної служби статистики відповідно до сучасних потреб і кращих європейських стандартів, з метою подальшої її оновлення та модернізації.

  Наразі чинне співвідношення кількості працівників центрального апарату Держстату (485 працівників) та її територіальних підрозділів (7851 працівників) становить приблизно 1 до 16, і значно відрізняється від світової та європейської практики. Так, для порівняння, у Польщі на 1 працівника центрального апарату припадає близько 4 працівників територіальних відділень, тоді як у Франції це співвідношення становить 1 до 3. Після оптимізації співвідношення працівників в Державній службі статистики складатиме 1 до 11.

  Наразі Держастат широко впроваджує нові методи збору та обробки інформації - вже більше ніж 43% респондентів надають статистичні дані в електронному вигляді, частіше застосовуються вибіркові методи статистичних обстежень. Застосування цих методів суттєво зменшує навантаження на територіальні органи статистики і, водночас, збільшує його на центральний апарат Держстату. Саме співробітники центрального апарату здійснюють безпосередню обробку та аналіз електронної звітності та розробляють необхідний математичний інструментарій для опрацювання та аналізу вибіркової сукупності статистичної інформації.

  Зростання навантаження на центральний апарат Держстату також зумовлене переведенням на державний рівень, у зв'язку із збройною агресією з боку РФ, функціональних повноважень головних управлінь статистики у Донецькій та Луганській областях.

  Оптимізація чисельності персоналу є важливим компонентом реформування державної статистики, що передбачає модернізацію технології виробництва статистичної інформації. Оптимізація дозволить в майбутньому здійснити реорганізацію апарату Держстату, створити нові функціональні підрозділи в ньому та запровадити процесно-орієнтовану модель виробництва статистичної інформації (GSBPM).