• In English
 • Утворено Нацраду з питань розвитку науки і технологій
  опубліковано 05 квітня 2017 року о 14:30

  Уряд ухвалив постанову, що створює правове підґрунтя для утворення і функціонування Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Відповідне рішення ухвалено на засіданні КМУ сьогодні, 5 квітня 2017 року.

  «Національна рада буде основним стратегічним органом реформування сфери науки та інновацій в Україні, який очолюватиме Прем’єр-міністр за посадою. Під його керівництвом Нацрада об’єднає лідерів наукової спільноти та представників усіх ключових гравців на цьому полі», – відзначила Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

  Одними з головних функцій Національної ради буде підготовка пропозицій щодо:

  формування засад державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

  розвитку наукової та науково-технічної сфери в Україні;

  пріоритетів такого розвитку та заходів з їх реалізації;

  інтеграції української науки у світовий науковий та європейський дослідницький простори з урахуванням національних інтересів;

  систем незалежної експертизи державних цільових наукових на науково-технічних програм, наукових проектів, державної атестації наукових установ, присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань.

  Національна рада також заслуховуватиме та оцінюватиме звіти головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють наукову та науково-технічну діяльність. На підставі цього Нацрада надаватиме Уряду рекомендації щодо формування державного бюджету – визначення загальних обсягів фінансування науки та його розподілу між базовим та конкурсним фінансуванням наукових досліджень.

  Базове фінансування є системним, воно надається для забезпечення фундаментальних досліджень, розвитку інфраструктури тощо. Конкурсне – дається під реалізацію конкретних проектів чи завдань.

  «Це буде важлива зміна у системі управління й фінансування науки в Україні. Ми отримаємо змогу спрямувати наукові дослідження та розробки і відповідні кошти бюджету на найбільш пріоритетні для держави напрямки», – підкреслила Міністр.

  До повноцінного запуску Національної ради залишився один крок – формування її персонального складу, який затверджуватиметься Кабінетом Міністрів. Нацрада складатиметься з двох комітетів – Наукового та Адміністративного, що матимуть однаковий кількісний склад.

  Склад Наукового комітету формуватиметься на конкурсних засадах спеціально створеним відповідно до європейської практики Ідентифікаційним комітетом з питань науки. До його складу увійшли 9 провідних вчених, 3 з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені.

  Склад Адміністративного комітету формуватиметься на підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та національних галузевих академій наук, Київської міської та обласних державних адміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ та ВНЗ.

  «Утворення Національної ради з питань розвитку науки і технологій – це рішення, на яке довго чекала вся наукова спільнота. Адже вперше в історії України створено орган, який стане не лише верховним у сфері громадського контролю наукової діяльності, а й платформою для ефективної взаємодії між науковцями, органами виконавчої влади, представниками бізнесу», – підсумувала Лілія Гриневич.