• In English
 • Уряд визначив порядок видачі свідоцтв на право вивезення культурних цінностей
  опубліковано 30 листопада 2015 року о 17:37

  Кабінет Міністрів визначив порядок видачі свідоцтв на право вивезення культурних цінностей.  Уряд прийняв постанову від 25 листопада 2015 р. № 963 «Про затвердження Порядку видачі свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання»

   Цей Порядок визначає процедуру видачі свідоцтв чи відмови у цьому. Суб’єкт господарювання, який має намір вивезти або тимчасово вивезти з території України культурні цінності, або уповноважена ним особа подають письмову заяву про видачу свідоцтва до центру надання адміністративних послуг.

  До заяви про видачу свідоцтва додаються документи, передбачені статтями 15 і 24 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Заява та документи, зазначені у цьому пункті, подаються суб’єктом господарювання в паперовій формі особисто, через уповноважену ним особу або надсилаються поштою.

  Зазначається, що порядок вивезення за межі митної території України музейних предметів, музейних колекцій, музейних зібрань, що належать до державної частини Музейного фонду України, та предметів музейного значення, що підлягають внесенню до державної частини Музейного фонду України, визначено статтею 22 Закону України «Про музеї та музейну справу». Порядок тимчасового вивезення за межі митної території України культурних цінностей визначено статтею 24 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей». Обмеження щодо строку такого вивезення визначено статтею 116 Митного кодексу України.

  Строк видачі свідоцтва, підстави для його переоформлення, видачі дубліката, анулювання визначені статтею 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

  Заявникові може бути відмовлено у видачі свідоцтва з підстав, визначених статтею 25 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та статтею 41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

  За результатами розгляду заяви про видачу свідоцтва та доданих до неї документів Мінкультури видає свідоцтво разом з відповідним переліком (за потреби) та примірником фотографій культурних цінностей або мотивовану відмову у видачі свідоцтва.

  Свідоцтво оформлюється на бланку відповідного зразка. На свідоцтві проставляється дата, прізвище та ініціали уповноваженої посадової особи Мінкультури, її особистий підпис, який скріплюється гербовою печаткою Мінкультури.

  На кожній сторінці переліку культурних цінностей та на кожній фотографії, що додаються до свідоцтва, уповноважена посадова особа Мінкультури проставляє номер і дату видачі свідоцтва, власні прізвище та ініціали, особистий підпис, який скріплюється гербовою печаткою Мінкультури.