• In English
  • Уряд затвердив Типовий договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою
    опубліковано 02 вересня 2015 року о 11:26

    Уряд затвердив Типовий договір про надання освітніх послуг між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особоюідповідну постанову Кабінету МіністрівУкраїни №634 прийнято 19 серпня 2015 року.

    Типовим договором визначається освітня послуга, що надає вищий навчальний заклад за рахунок коштів замовникафізичної (юридичної) особи, місце та строк її надання, форма навчання, ступінь вищої освіти та назва спеціальності. Університет-виконавець також зобов’язується надати замовнику освітню послугу відповідно до стандартів вищої освіти.

    Розмір плати замовника за надання освітньої послуги встановлюється в національній валюті, університет не має права змінювати розмір плати за навчання частіше одного разу на рік і більше ніж за офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік.