• In English
 • МОЗ України затвердив уніфікований клінічний протокол медичної допомоги хворим на туберкульоз
  опубліковано 12 вересня 2014 року о 17:06

  Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04 вересня 2014 року за № 620 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі» затверджено нову редакцію Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз».

  Медико-технологічні документи зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі базуються на джерелах доказової інформації про найкращу медичну практику. До роботи над протоколом було залучено широке коло фахівців. Протокол було відпрацьовано з урахуванням рекомендацій ВООЗ, погоджено Держслужбою України соцзахворювань, а також погоджено на регіональному рівні.

  Основною метою даного уніфікованого клінічного протоколу є створення ефективної системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз на всіх рівнях надання медичної допомоги відповідно до сучасних міжнародних принципів та підходів.

  Особливістю цього протоколу є принципові зміни в організації лікування хворих на туберкульоз з акцентом на амбулаторному етапі лікування, оптимізації підходів до стаціонарного лікування хворих та проведення контрольованої терапії хворим на туберкульоз із залученням не лише медичного персоналу протитуберкульозної служби, а й персоналу закладів первинної медичної допомоги, соціальних працівників, волонтерів неурядових організацій тощо.

  Зроблено акцент на проведенні в найкоротші терміни всіх діагностичних заходів з метою своєчасного розподілу потоків хворих та відокремлення із загальної кількості хворих на хіміорезистентні форми туберкульозу для подолання їх подальшого розповсюдження. Оптимізовано схеми лікування хворих з різними видами хіміорезистентного туберкульозу з метою запобігання подальшого розширення спектру резистентності.