• In English
 • Оголошення про відкритий відбір кандидатів на посаду Голови Державної служби з питань АР Крим, м. Севастополя та тимчасово переміщених осіб
  опубліковано 06 вересня 2014 року о 11:30

  Кабінет Міністрів України оголошує відкритий відбір кандидатів на посаду Голови Державної служби з питань Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та тимчасово переміщених осіб.

   

  До участі у відборі допускаються особи, які:

  - є громадянами України;

  - вільно володіють державною мовою;

  - мають повну вищу освіту; освітньо-кваліфікаційний рівеньспеціаліст (магістр);

  - мають стаж державної служби чи служби в органах місцевого самоврядування та стаж роботи на керівних посадах;

  - володіють питаннями, пов’язаними із розвитком Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, а також питаннями соціального захисту тимчасово переміщених осіб;

  - мають знання, необхідні для виконання посадових обов’язків:

  Конституція України, законодавство України у сфері державного управління, зокрема Закони України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про правила етичної поведінки», «Про доступ до публічної інформації»;

  законодавство, що регулює діяльність державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, та його апарату;

  трудове та бюджетне законодавство;

  сучасні методи управління персоналом;

  основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів;

  - мають уміння та навички, необхідні для виконання посадових обов’язків:

  уміння аналізувати стан державної політики та приймати управлінські рішення; ефективно використовувати ресурси

  (у тому числі фінансові та матеріальні); навички стратегічного планування, ефективної комунікації та публічних виступів, ведення ділових переговорів, управління змінами, управління ризиками.

   

  До участі у відборі не допускаються особи, які:

  - досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі;

  - визнані в установленому порядку недієздатними;

  - мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

  - позбавлені права займати вiдповiднi посади на визначений строк;

  - мають інші установлені законами обмеження.

  Особи, які виявили бажання взяти участь у відборі, подають до комісії такі документи:

  - заяву про участь у відборі;

  - копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

  - заповнену особову картку форми П-2 ДС;

  - фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів.

  Додатково претендентом може подаватися інша інформація (стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

   

  Строк подання документів – 12 вересня 2014 року (до 11.00).

   

  Контактна особа: Грицяк Наталія Василівна

  м. Київ, вул. Прорізна, 15,

  Національне агентство України з питань державної служби.

  Контактний телефон: (044) 256-00-51

  Адреса електронної пошти: Natalia.Grytsyak@nads.gov.ua