• In English
 • Місце медичної науки у новій системі охорони здоров'я вагоме і беззаперечне, - Олег Мусій
  опубліковано 04 вересня 2014 року о 18:37

  Українська медична наука має відповідати вітчизняним реаліям і викликам часу, бути прозорою і європейськи налаштованою. На цьому наголосив Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій, відкриваючи засідання Вченої медичної ради МОЗ України, що відбулося сьогодні в Міністерстві.

  Міністр наголосив на обов’язковості наукового супроводу побудови нової системи охорони здоров’я. «Науковий супровід реформи системи охорони здоров’я при попередній владі здійснювався Національною академією медичних наук виключно формально і не відповідав викликам часу. Будемо відверті: фактично ніякого наукового супроводу реформ не було. Жодної інституції по супроводу організації управління академія не створила», - зауважив Олег Мусій.

  На переконання Олега Мусія, Вчена медична рада має долучитися до створення наукового підґрунтя для зміни системи охорони здоров’я. Міністр закликав науковців приділити належну увагу проекту Концепції побудови нової національної системи охорони здоров’я та Національній стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні, над створенням якої зараз працює стратегічна дорадча група і поетапному плану втілення цих документів, який буде розроблено після Стратегії. За його словами, Стратегія та план мають пройти максимально широке обговорення серед лікарської, наукової громади, серед членів Вченої медичної ради і отримати свою оцінку. Олег Мусій також зауважив, що проект Концепції є документом відкритим для обговорення та внесення коректив, у т.ч. і з наукової точки зору. «Щодо змісту Концепції і Стратегії має бути сказане ваше вагоме слово, особливо щодо місця науки в майбутній системі охорони здоров’я», - сказав Міністр.

  «У цей складний для держави час ми маємо спільно реагувати на виклики, які стоять перед українським суспільством. Я покладаю велику надію на повноцінне і ефективне функціонування Вченої медичної ради. Вона має поставити правильний діагноз українській медичній науці, яка на сьогодні далека від впровадження та реального застосування», - зазначив Олег Мусій.

  На переконання Міністра, науковців потрібно наблизити і до навчального процесу: «В системі академії медичних наук багато науковців в очі не бачили студентів. Ми маємо подумати як залучити справжніх світил науки до викладацької діяльності, щоб забезпечити принцип наступності».

  Міністр вважає, що Вчена медична рада має відігравати суттєву роль у процесі присвоєння наукових ступенів, щоб унеможливити купівлю дисертацій і захист за гроші. Він чекає пропозицій щодо того, як поставити це питання під контроль МОЗ України, Вченої ради, щоб у спільноті не з’являлися псевдонауковці. «Медицина, як одна з передових і наближених до людей галузей, має показати приклад», - сказав Олег Мусій.

  «Крім того, ми не повинні затягувати адаптацію українського навчального процесу до європейських норм. Велика увага має бути приділена післядипломній підготовці фахівців - від резидентури до безперервного післядипломного навчання», - зазначив Міністр.

  «Я довіряю складу оновленої Вченої медичної ради, сформованої на нових принципах і засадах, і готовий приймати ті рішення, які виведуть українську медичну науку, медицину на справжній європейський рівень», - наголосив Олег Мусій.