• In English
 • Лісова галузь: підсумки I півріччя 2014 року та плани на 2015 рік
  опубліковано 01 серпня 2014 року о 09:37

  Лісове господарство України, не зважаючи на складну економічну ситуацію в державі, залишається однією із найбільш динамічно розвиваючих, економічно ефективних галузей.

  За I півріччя 2014 року спостерігається зростання господарсько-фінансових показників діяльності підприємств Держлісагентства.

  Обсяг реалізованої продукції покращився на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склав 3245 млн. грн. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників в цілому по галузі підвищилась на 11% й становить 3173 грн. Сплачено платежів до бюджетів усіх рівнів та Єдиного соціального внеску в сумі 820 млн. грн. (що майже на 15% більше відповідного періоду минулого року).

  У напрямку лісозаготівлі, в середньому по Держлісагентству України зросла ціна знеособленого кубометра реалізованої деревини і становить 465 грн. Всі управління лісового господарства мають ріст даного показника у порівнянні з минулим роком.

  У лісовому господарстві підприємства галузі забезпечили виконання всіх запланованих завдань з відтворення лісів. Висівання і садіння на землях лісогосподарського призначення виконано на площі 30,7 тис. гектарів, у тому числі створено нових лісів 4,9 тис. га. Заходи із формування рубок молодняків проведені на площі 18,5 тис. га (115% до завдання). Під час проведення рубок головного користування заготовлено 3,8 млн. куб м. ліквідної деревини.

  У деревообробному секторі перероблено близько 605 тис. кб м деревини, що на 2 %, менше ніж за відповідний період 2013 року. Випуск продукції переробки склав 371, 6 млн. грн. Виробіток на одного працюючого збільшився на 13,6 тис. грн.  в порівнянні з І півріччям 2013 року і складає близько  95 тис. грн.

  По охороні і захисту лісу працівниками галузі здійснено весь необхідний комплекс заходів щодо збереження лісових масивів. З метою попередження лісових пожеж підприємствами влаштовано 82 км протипожежних розривів та 38 тис. км мінералізованих смуг, проведено догляд за ними  в обсязі 125 тис. км.

  Для розвитку лісової інфраструктури лісівниками побудовано 297 км. лісових автомобільних доріг та облаштовано дорожнім одягом більше 111 км.

  Задля розширення та збереження лісового фонду держави, забезпечення сталого розвитку лісового господарства Держлісагентство планує наступні напрямки роботи:

  ∙ Впровадження принципів невиснажливого лісокористування.

  ∙ Забезпечення охорони лісів від пожеж, зменшення їх кількості та мінімізація наслідків, насамперед збереження природних екосистем та ресурсного потенціалу лісів.

  ∙ Забезпечення охорони лісів від незаконних рубок та інших порушень лісового законодавства.

  ∙ Розвиток лісової транспортної інфраструктури.

  ∙ Вдосконалення нормативного регулювання екологічно орієнтованого та комплексного використання лісових ресурсів.

  ∙ Забезпечення розширеного відтворення лісів з метою збільшення площі лісів країни до оптимального рівня.

  ∙ Здійснення передачі лісів, що перебувають у державній власності, крім тих, що безпосередньо використовуються для потреб оборони, до сфери управління Держлісгоспу для ведення лісового господарства.

  ∙ Вдосконалення системи лісовпорядкування, інвентаризації і моніторингу стану лісів на основі геоінформаційних технологій.

  ∙ Вдосконалення системи лісокористування (вік, види, способи рубок та їх планування), зменшення обсягів суцільних рубок, заміна їх на поступові і вибіркові.