• In English
 • Оголошено відкритий відбір претендентів на посаду Голови Державної регуляторної служби
  опубліковано 15 липня 2014 року о 22:00

  Кабінет Міністрів України спільно з Радою підприємців при Кабінеті Міністрів УкраїниФедерацією роботодавців України, Українським союзом промисловців і підприємців, Європейською Бізнес Асоціацією, Американською торгівельною палатою в Україні, Торгово-промисловою палатою України та Українським національним комітетом Міжнародної торгової палати оголошує відкритий відбір претендентів на посаду Голови Державної регуляторної служби.

  Термін подачі документів - до 29.07.2014 року.

  Кваліфікаційні вимоги та перелік необхідних документів додаються.

  Контактна особа: Грицяк Н.В.  

  (044) 256 00 51

  Natalia.Grytsyak@nads.gov.ua 

   

  Перелiк квалiфiкацiйних вимог

  До участі у вiдборi допускаються особи, якi:

  • є громадянами України;

  вільно володіють державною мовою;

  мають повну вищу освіту.

   

  Додаткові вимоги:

  вільне володіння іноземною мовою.

   

  До участі у вiдборi не допускаються особи, які:

  досягли встановленого законом граничного віку перебування на державній службі;

  визнані в установленому порядку недієздатними;

  мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

  позбавлені права займати вiдповiднi посади в установленому законом порядку на визначений строк;

  • в iнших випадках, установлених законами.

   

  Перелiк необхідних документiв

  Особи, якi виявили бажання взяти участь у вiдборi, подають до комiсiї такі документи:

  1) заяву про участь у вiдборi;

  2) копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

  З) заповнену особову картку форми П-2 ДС;

  4) фотокартку розміром 4 х 6 сантиметрів.

   

  Додатково може подаватися також iнформацiя стосовно освiти, досвiду роботи, професiйного рiвня i репутацiї (копiї документiв про пiдвищення квалiфiкацiї присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендацiї, науковi публiкацiї тощо).

   

  Нагадуємо, що з метою запровадження системного підходу і налагодження результативної роботи з поліпшення бізнес-клімату в Україні Уряд 30 квітня 2014 року прийняв постанову №252 «Про Державну регуляторну службу України», якою  постановив утворити Державну регуляторну службу України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.