• In English
 • Затверджено Порядок переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції
  опубліковано 26 червня 2014 року о 10:56

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення «Про затвердження Порядку переведення випущених емітентом у документарній формі акцій на пред'явника в іменні акції» на своєму плановому засіданні.

  «Проектом скасовується прийнятий ще Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку п’ять років тому однойменний Порядок. Нова редакція документу розроблена у зв’язку із суттєвими змінами у законодавстві про депозитарну систему та спрямована на забезпечення захисту прав учасників фондового ринку, у власності яких до сих пір є акції на пред’явника тих акціонерних товариств, що не привели їх у відповідність до закону», – пояснила Ірина Курочкіна, директор Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності НКЦПФР.

  Документом визначається механізм обміну розміщених емітентом акцій на пред'явника, що існують у документарній формі, на іменні акції бездокументарної форми існування (даліконвертація), що включає особливості порядку заміни свідоцтв про реєстрацію випусків акцій і порядок дій емітента та власників акцій на пред'явника, Центрального депозитарію цінних паперів і депозитарних установ під час такої конвертації.

  Що стосується самої процедури, то для проведення конвертації спочатку на загальних зборах акціонерного товариства має бути прийнято рішення про підготовку її проведення (підготовче рішення), що містить перелік необхідних дій. Зокрема, акціонери-власники акцій на пред'явника мають в установлений рішенням строк знерухомити належні їм акції на пред'явника, а емітенту необхідно укласти договір про обслуговування випусків цінних паперів з Центральним депозитаріємразі його відсутності). Після завершення установленого підготовчим рішенням строку для здійснення всіх передбачених ним дій, загальними зборами емітента приймається рішення про конвертацію. Якщо статутний капітал акціонерного товариства був сформований виключно акціями на пред'явника і до загальних зборів, наступних після зборів, на яких було прийнято підготовче рішення, було знерухомлено та передано на зберігання в Центральний депозитарій менше 60 % усіх розміщених акцій на пред'явника, без урахування викуплених, загальними зборами приймається рішення про продовження процедури підготовки проведення конвертації до наступних загальних зборів.

  Проект рішення був ухвалений ще у березні 2014 року й оприлюднений на сайті регулятора, проте жодних пропозицій та зауважень Комісії не надійшло.

  Наразі  документ готується для подання на реєстрацію до Мінюсту.