• In English
 • Затверджено Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту випускникам ВНЗ, що на тимчасово окупованій території
  опубліковано 17 червня 2014 року о 13:04

  Наказом Міністерства освіти і науки від 28.05.2014 № 655, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 5 червня 2014 р. за № 593/25370, затверджено Порядок замовлення та видачі документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них випускникам вищих навчальних закладів, розташованих на тимчасово окупованій території України, у 2014 році.

  Відповідно до Порядку, у разі якщо випускник повністю виконав вимоги навчального плану, пройшов державну атестацію у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України, та відмовився від отримання документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, Міністерство освіті и науки за заявою випускника визначає ВНЗ I-IV рівнів акредитації, розташований у Херсонській або Миколаївській області, який забезпечить замовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього. В обов’язковому порядку випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також залікову книжку або академічну довідку. У разі відсутності у випускника залікової книжки або академічної довідки інформація про навчання (курс, рік навчання, напрям підготовки (спеціальність), успішність) перевіряється в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

  Якщо випускник отримав документ про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України, та бажає отримати документ про вищу освіту та додаток до нього встановленого законодавством України зразка, МОН за заявою випускника визначає ВНЗ I-IV рівнів акредитації, розташований у Херсонській або Миколаївській області, який забезпечить замовлення і видачу документа про вищу освіту та додатка до нього. В обов’язковому порядку Випускник додає до заяви копію документа, що посвідчує особу, а також копію документа про вищу освіту зразка, не передбаченого законодавством України, який він отримав у вищому навчальному закладі, розташованому на тимчасово окупованій території України.

  У документі про вищу освіту державного зразка, замовлення якого забезпечує визначений МОН вищий навчальний заклад, відтворюються найменування ВНЗ, розташованого на тимчасово окупованій території України, який закінчив випускник, а також печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника вищого навчального закладу, який здійснив замовлення.

  Замовлення та видачу виправленого документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього або дубліката документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього випускнику вищого навчального закладу, розташованого на тимчасово окупованій території України, забезпечує у 2014 році визначений МОН вищий навчальний заклад, розташований у Херсонській або Миколаївській області.

  У виправленому документі про вищу освіту державного зразка та додатку до нього або дублікаті документа про вищу освіту державного зразка та додатка до нього відтворюються найменування, яке мав вищий навчальний заклад, розташований на тимчасово окупованій території України, на дату закінчення його випускником, а також печатка, посада, підпис, прізвище та ініціали керівника, вищого навчального закладу, який здійснив замовлення.