• In English
  • Відновлено обіг цінних паперів акціонерних товариств, який був тимчасово зупинений
    опубліковано 03 червня 2014 року о 09:30

    Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відновила внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів певних емітентів, обіг яких було призупинено регулятором з метою приведення діяльності акціонерних товариств до норм законодавства.

    «Комісія продовжує свою роботу в напрямку приведення діяльності емітентів до норм вітчизняного законодавства, що є важливим не лише задля забезпечення дотримання норм Закону, а й для захисту прав інвесторів. Регулятор в рамках цієї роботи виносив та планує виносити рішення щодо зупинення обігу акцій до моменту усунення порушень з боку емітентів. Але ми раді повідомити той факт, що наразі відновлено обіг акцій ПАТ «АТП 15142», ПрАТ «Атек», ПрАТ «Бізнес-резерв», ПАТ «Транспортник», ПрАТ «БМУ №53» та ПрАТ «Український депозитарій». Сподіваємось, що ми і надалі будемо отримувати пакети документів від емітентів про усунення порушень законодавства для відновлення їх повноцінної діяльності, адже це є свідченням налагодженого діалогу між Комісією та представниками ринку», - зауважив Олег Мисюра, Директор Департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР.  

    Нагадаємо, що наразі триває робота регулятора у напрямі зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів емітентів, що не привели свою діяльність у відповідність до законодавства та не провели дематеріалізацію своїх цінних паперів і не внесли необхідні зміни до статуту, а також тих, хто систематично не подає свою фінансову звітність до регулятора.