• In English
 • СНУ імені Лесі Українки поповнився студентами із ВНЗ Криму
  опубліковано 22 квітня 2014 року о 13:35

  До Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки переведено студентів із вищих навчальних закладів Автономної Республіки Крим, зокрема з Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Республіканських ВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет» і «Кримський гуманітарний університет».

  Студенти навчатимуться за напрямами підготовки «Історія», «Біологія», «Філологія (мова та література (російська)», а також «Музичне мистецтво» на І та ІІ курсах (денна форма).

  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки продовжує запрошувати студентів із вищих навчальних закладів АР Крим та міста Севастополя на денну, заочну й екстернатну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

  Додаткову інформацію можна знайти на сайті університету (www.eenu.edu.ua), а також за телефонами (0332) 24-10-07, 24-80-50.