• In English
 • У Вашингтоні представлено пілотний проект створення Національної інфраструктури геопросторових даних
  опубліковано 03 квітня 2014 року о 13:44

  У Вашингтоні на конференції Світового банку із земельних питань і подолання бідності фахівці Держземагентства України та ДП «Центр державного земельного кадастру» представили пілотний проект щодо створення Національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) на базі Державного земельного кадастру.

  У доповіді, зокрема, йшлося про те, що з початку минулого року в рамках співпраці зі Світовим банком в Україні впроваджена Національна кадастрова система (НКС), яка має стати основою для НІГД. Успішність попереднього проекту підтверджена звітом Doing Вusiness, в якому відзначено значний прогрес України у реєстрації нерухомості, а саме суттєвим підвищенням позицій України в рейтингу (зі 158 на 97 місце). Отримавши надзвичайний досвід, навички та знання під час впровадження НКС, а також, сформувавши високопрофесійну команду, фахівці ДП «Центр державного земельного кадастру» започаткували пілотний проект щодо створення НІГД.

  Презентація пілотного проекту викликала зацікавленість експертів Світового банку та зарубіжних колег. Адже нині навіть у розвинених країнах світу роботи щодо створення інфраструктури геопросторових даних лише на стадії теоретичних напрацювань. Українські  фахівці представили практичні результати пілотного проекту зі створення такої системи у Фастівському районі Київської області (1000 кв. км). Система налічує 22 тематичних набори даних в он-лайн доступі і понад 200 інформаційних шарів, нанесених на вже створену електронну карту України, а саме: земельні ділянки, водні та лісові ресурси, надра, наземні і підземні комунікації та мережі, будівлі та адреси, об’єкти інфраструктури, статистичні, демографічні показники, дані для оподаткування тощо.

  У рамках реалізації пілотного проекту було розроблено та апробовано технологію формування геопросторових даних, що надходять із різних джерел, та уніфіковану технологію відображення просторових даних. Вітчизняні спеціалісти розробили структуру таких даних з урахуванням вимог відповідної директиви Європейського Парламенту та Ради Європи (INSPIRE) щодо запровадження міжнародних стандартів та адаптованих на їх основі національних стандартів.

  У рамках пілотного проекту запропонована уніфікована технологія перетворення різноманітних матеріалів, у тому числі статистичних даних, з урахуванням їх актуальності, змісту та достовірності. Описано технологію швидкісного сканування, розпізнавання та верифікації атрибутивної інформації, яка міститься в текстових документах.

  Крім того, напрацьовано технологію 3D моделювання населеного пункту, з відображенням наземних і підземних інженерних мереж і комунікацій. У ході реалізації пілотного проекту розроблено алгоритм дій щодо створення цифрових поверхневих планів, геологічної та гідрологічної моделей, механізму прогнозування затоплення, моделювання розвитку надзвичайних ситуацій.

  Результати пілотного проекту лягли в основу проекту Закону України «Про інфраструктуру просторових даних», друга версія якого зараз на стадії обговорення і доопрацювання. Одним із головних завдань цього законопроекту є уникнення конфлікту інтересів відомств. НІГД розглядається не як «супербаза», у якій фізично зібрані геопросторові дані різних відомств і організацій, а як «система інтеграції» геопростросторових даних, які створюються різними органами державної влади та місцевого самоврядування, зацікавленими організаціями та фізичними особами на єдиній геодезичній та картографічній основі за єдиними стандартами і технічними регламентами у рамках рекомендацій INSPIRE.

  Запровадження НІГД в Україні вплине на прийняття ефективних управлінських рішень, скоротить витрати бюджетів усіх рівнів, забезпечить прозорість у діяльності органів влади та залучення інвестицій, створить можливість моделювання надзвичайних ситуацій та шляхів їх ліквідації, забезпечить всі види аналізу для обґрунтування економічного розвитку України.