• In English
 • Мін`юст про нові правила декларування витрат
  опубліковано 26 лютого 2014 року о 11:04

  У 2013 році в Україні запроваджено нові правила, яких слід дотримуватись при декларуванні державними службовцями своїх доходів  та витрат за минулий рік. Новації насамперед стосуються вимог щодо відображення в декларації більш детальної інформації. Крім того, з 1 січня 2014 року набрали чинності нові правила щодо декларування витрат, що мають застосовуватися до декларацій за звітні періоди, починаючи з цього року.

  Мова йде про удосконалення механізму декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та посадових осіб юридичних осіб публічного права. Це передбачено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14 травня  2013 року №224-VII, який, окрім окремих положень, набрав чинності 9 червня 2013 року.

  Подаючи Декларацію за 2013 рік, суб’єкт декларування зобов’язаний вказувати дату народження членів сім’ї, а також повне найменування банків, інших фінансових установ, товариств, підприємств, організацій тощо, з якими у суб’єкта декларування чи членів його сім'ї наявні відповідні відносини.

  Крім того, Законом розширено коло суб’єктів декларування за рахунок осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, які подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

  Також суб'єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов'язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.

  Водночас сума витрат суб’єкта декларування на придбання у власність/оренду чи на інше право користування нерухомого майна та транспортних засобів, а також сума вкладених у звітному році суб’єктом декларування коштів на рахунки у банках, номінальна вартість придбаних ним у звітному році цінних паперів, розмір внесених ним у звітному році внесків до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, витрати суб’єкта декларування та членів його сім’ї на  утримання нерухомого майна та транспортних засобів, інші витрати суб’єкта декларування зазначається у разі, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 80 тис. гривень.

  При цьому, оскільки відповідно до статті 58 Конституції України, Закони не мають зворотної дії в часі, це правило діятиме для заповнення декларацій за звітні періоди, починаючи з 2014 року, а тому відомості щодо витрат у декларації за 2013 рік заповнюються відповідно до правил, що діяли у звітному році.