• In English
 • Як органи виконавчої влади працюють над організацією доступності та відкритості інформації

  У cічні 2016 року проаналізовано виконання основних положень законодавства про доступ до публічної інформації органами виконавчої влади.

  Аналіз даних показав, що за період з травня 2011 року по грудень 2015 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 216581 запит, у тому числі до міністерств – 116716 (що складає 53,9% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 54319 (25,1%), до місцевих органів виконавчої влади – 45546 (21%) запитів.

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 11684 запити на інформацію.

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади за період з травня 2011 року по грудень 2015 року

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року до органів виконавчої влади надійшло 159070 запитів, у тому числі до міністерств – 87052 (що складало 54,7% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 41162 (25,9%), до місцевих органів виконавчої влади – 30856 (19,4%) запитів.

  Найбільша кількість запитів була отримана Міністерством внутрішніх справ (58674), Київською міськдержадміністрацією (13708), Міністерством юстиції (11878), Адміністрацією Державної прикордонної служби (5224), Державною службою статистики (8460), Міністерством охорони здоров`я (7987), Державною фіскальною службою (6852), Харківською облдержадміністрацією (6339), Міністерством освіти і науки (5821), Міністерством соціальної політики (5268), Міністерством екології та природних ресурсів (4366), Міністерством оборони (4243), Антимонопольним комітетом (3726), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (3097), Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (3036), Пенсійним фондом (2790), Державною міграційною службою (2494). 

  Органи виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість запитів на інформацію за період з травня 2011 року по грудень 2015 року

  Слід зазначити, що із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), зверненнями за змістом були 30803 листи, що становить 14,2%. Із них у міністерствах – 22411 звернень (що складає близько 19,2% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 6209 (11,4%) та у місцевих органах виконавчої влади – 2183 (4,8%).

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон за період з травня 2011 року по грудень 2015 року

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 27931лист, що становило 17,5%. Із них у міністерствах – 18701 звернень (що складало близько 21,4% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 7507 (18,2%) та у місцевих органах виконавчої влади – 1723 (5,6%).

  Із 216581 запиту, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон України “Про доступ до публічної інформації”:

  101676 надійшло електронною поштою (46,9% від загальної кількості),

  88599 – поштою (40,9%),

  5122 – факсом (2,4%),

  1970 – телефоном (0,9%).

  Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, наприклад, під час особистих прийомів або передавалася особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях. Кількість таких запитів складає 19214 (8,9%).

  Отже, за період з травня 2011 року по грудень 2015 року електронною поштою отримано на 6%більше запитів, ніж звичайною поштою.

  Слід звернути увагу, що електронна пошта була найбільш поширеним каналом надходження запитів у центральних 28499 (52,5% від загальної кількості запитів, отриманих центральними органами виконавчої влади) та місцевих органах виконавчої влади – 25169 (55,3%). Міністерства отримали за допомогою поштового зв’язку більше запитів (55277 (47,4%ніж електронною поштою (48008 (41,1%).

  У Секретаріаті Кабінету Міністрів найпоширенішим каналом отримання запитів на інформацію є електронна пошта – 6887 запитів (59 % від загальної кількості запитів, які надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів).

  Канали надходження запитів на інформацію

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року з 159070 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон: 71586 надійшло електронною поштою (45% від загальної кількості), 67248 – поштою (42,3%), 48735 – факсом (3,1%), 1555 – телефоном (1%),13808 (8,6%) – іншими каналами.

  Переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (37341 запит), інформація про фізичну особу (25252), статистична інформація (24005), інформація довідково-енциклопедичного характеру (20611).

  Види інформації

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (18,6% від загальної кількості запитів, отриманих за вказаний період), інформація про фізичну особу та статистична інформація (по 11%), інформація довідково-енциклопедичного характеру (10,3%). 

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 140545 запитів (64,9%), від юридичних осіб – 48459 (22,4%), від представників засобів масової інформації – 14296 (6,6%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 13281 (6,1%). Тобто, і надалі фізичні особи залишаються найбільш активними запитувачами

  Категорії запитувачів

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло (66%), від юридичних осіб – (21,6%), від представників засобів масової інформації –  (6,7%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – (5,7%).

  Відповідно до ст. 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на грудень 2015 року в 17% органів виконавчої влади функціонують окремі структурні підрозділи. 48,9% органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, а у 34,1% – визначені відповідальні особи.

  Організація роботи із запитами на інформацію в органах виконавчої влади

  Згідно з вимогами ст. 21 Закону та постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011 р. № 740 “Прозатвердження граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію” розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах встановлених граничних норм. Органи виконавчої влади в середньому розглядають 1-2 запити на місяць, що потребують відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів.

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2011 р. № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації” до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. У 86% органів виконавчої влади функціонує система обліку публічної інформації. 78% органів оприлюднили систему обліку публічної інформації на власних веб-сайтах.

  Більшість розпорядників інформації ведуть електронний облік запитів на інформацію. Органи виконавчої влади оприлюднюють щомісячні, щоквартальні, щотижневі та щорічні звіти про опрацювання запитів на інформацію.

  Одночасно зазначаємо, що ознайомитись із графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів Ви можете за гіперпосиланням – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244316991.

  За період дії Закону до центральних органів виконавчої влади надійшло 691 скарга від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи про порушення, на думку авторів, органами влади Закону України “Про доступ до публічної інформації”. До Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 436 скарг.

  Кількість листів по категоріям запитувачів

  Із загальної кількості запитів (216581) органами виконавчої влади запитувачам було надіслано 10151 (3,5% від загальної кількості запитів) відмова у задоволенні запиту на інформацію. Із них:

  - 5869 (2,7 % від загальної кількості) відмов у задоволенні запиту було надано органами виконавчої влади у зв’язку з тим що вони не були розпорядниками запитуваної інформації;

  - 4282 (2%) відмов запитувачі отримали у зв’язку з тим що запитувана ними інформація мала обмеження доступу, а саме: 38 запитів стосувалися таємної інформації, 3368 – конфіденційної, 876 – службової.

  За інформацією органів виконавчої влади було 244 судових позовів про недотримання законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Із них: 116 – до міністерств, 73 – до центральних та 55 – до місцевих органів виконавчої влади. Із 244 судових позовів щодо порушення органами виконавчої влади Закону 67 було задоволено, у 139 випадках відмовлено у відкритті провадження у справі, 38позовних заяв знаходяться на розгляді у судах.

  Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  Органами виконавчої влади було оприлюднено 27159 проектів рішень. З них: 6031 проект винесли на обговорення міністерства, 8298 – інші центральні та 12830 місцеві органи виконавчої влади.

  Органи виконавчої влади, які оприлюднили найбільшу кількість проектів рішень

  Разом з тим, у органів виконавчої влади під час забезпечення доступу до публічної інформації виникають проблемні питання щодо: опрацювання великої кількості кореспонденції з посиланням на Закон, які за змістом є зверненнями, роз’ясненнями, клопотаннями; стислих термінів надання відповідей за запитами на інформацію; захисту персональних даних в контексті доступу до публічної інформації; питання надання інформації з обмеженим доступом; відсутності окремого структурного підрозділу, який організовує доступ до публічної інформації тощо.

  Одночасно, органи виконавчої влади проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення про основні права, передбачені Законом. Інформаційні матеріали розміщуються на власних веб-сайтах, стендах, які знаходяться у їх приміщеннях, надаються роз’яснення громадянам за допомогою листування, телефонних консультацій, ведуться особисті прийоми, а також публікуються статті у друкованих та Інтернет виданнях.

  Секретаріат Кабінету Міністрів приділяє значну увагу проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи та наданню методичної допомоги працівникам органів влади відповідальних за забезпечення доступу до публічної інформації. Протягом 2015 року в рамках проекту “Кампанія за прозорість та відкритість української держави” взято участь у семінарах з актуальних питань доступу до публічної інформації у містах: Херсон, Миколаїв, Ковель, Одеса, Тернопіль, Львів, Чернігів, Кіровоград, Суми та Сєверодонецьк. Також участь у заходах взяли представники обласних і районних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, які забезпечують виконання основних положень законодавства про доступ до публічної інформації. Під час семінарів розглядалися найбільш проблемні практичні питання, які виникають під час надання відповідей на запити. Учасники заходів також мали змогу обмінятися досвідом роботи у сфері забезпечення доступу до публічної інформації, обговорити можливі шляхи покращення роботи в органах виконавчої влади у згаданій сфері.