• In English
 • Виконання законодавства у сфері доступу до публічної інформації

  У cічні 2015 року проаналізовано виконання основних положень законодавства про доступ до публічної інформації органами виконавчої влади.

  Аналіз даних показав, що за період з травня 2011 року по  грудень 2014 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 159070 запитів, у тому числі до міністерств – 87052 (що складає 54,7% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 41162 (25,9%), до місцевих органів виконавчої влади – 30856 (19,4%) запитів.

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 8010 запитів на інформацію. 

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади за період 
  з травня 2011 року по грудень 2014 року

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2013 року до органів виконавчої влади надійшло 119095 запитів, у тому числі до міністерств – 65407 (що складало 55% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 28273 (23,7%), до місцевих органів виконавчої влади – 25415(21,3%) запитів.

  Найбільша кількість запитів була отримана Міністерством внутрішніх справ (46682), Київською міськдержадміністрацією (9836), Міністерством юстиції (7366), Державною службою статистики (6174), Міністерством охорони здоров`я (5728), Адміністрацією Державної прикордонної служби (5224), Міністерством освіти і науки (4491), Державною фіскальною службою (4223), Міністерством екології та природних ресурсів (3577), Міністерством оборони (3245), Антимонопольним комітетом (3153), Міністерством соціальної політики (3133), Державною реєстраційною службою (3076), Харківською облдержадміністрацією (2811), Державною виконавчою службою (2502), Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (2203), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (2193), Міністерством культури (1981), Державною міграційною службою (1911), Пенсійним фондом (1831), Сумською облдержадміністрацією (1731), Міністерством інфраструктури (1624).

  Органи виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість запитів на інформацію 
  за період з травня 2011 року по грудень 2014 року

  Слід зазначити, що із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 27931 лист, що становить 17,5%. Із них у міністерствах – 18701 звернень (що складає близько 21,4% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 7507 (18,2%) та у місцевих органах виконавчої влади – 1723 (5,6%).

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади запитів на інформацію 
  та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон 
  за період з травня 2011 року по грудень 2014 року

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2013 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 16159 листів, що становило 15%. Із них у міністерствах – 9895 звернень (що складало близько 8,3% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 4906(17,4%) та у місцевих органах виконавчої влади – 1358 (5,3%).

  Із 159070 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон України “Про доступ до публічної інформації”:

  71586 надійшло електронною поштою (45% від загальної кількості),
  67248 – поштою (42,3%),
  4873 – факсом (3,1%),
  1555 – телефоном (1%).

  Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, наприклад, під час особистих прийомів або передавалася особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях. Кількість таких запитів складає 13808 (8,6%).

  Отже, за період з травня 2011 року по грудень 2014 року електронною поштою отримано на 2,7% більше запитів, ніж звичайною поштою.

  Слід звернути увагу, що електронна пошта була найбільш поширеним каналом надходження запитів у центральних 20552 (49,9% від загальної кількості запитів, отриманих центральними органами виконавчої влади) та місцевих органах виконавчої влади – 15956 (51,7%). Міністерства отримали за допомогою поштового зв’язку більше запитів (41391 (47,5%ніж електронною поштою (35078 (40,3%).

  У Секретаріаті Кабінету Міністрів найпоширенішим каналом отримання запитів на інформацію є електронна пошта – 4485 запитів (56 % від загальної кількості запитів, які надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів). 

  Канали надходження запитів на інформацію


  Довідково
  : за минулий період з травня 2011 року по грудень 2013 року з 119095 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон: 52324 надійшло електронною поштою (44% від загальної кількості), 51208 – поштою (43%), 4205 – факсом (3,5%), 1233 – телефоном (1%), 10125 (8,5%) – іншими каналами.

  Переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (29644 запити), інформація про фізичну особу (17403), статистична інформація (17566), інформація довідково-енциклопедичного характеру (16330).

  Види інформації

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 104830 запитів (66%), від юридичних осіб – 34434 (21,6%), від представників засобів масової інформації – 10716 (6,7%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 9090 (5,7%). Тобто, і надалі фізичні особи залишаються найбільш активними запитувачами.

  Категорії запитувачів

  Відповідно до ст. 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на грудень 2014 року в 15,4% органів виконавчої влади функціонують окремі структурні підрозділи. 8% органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, а у 32,8% – визначені відповідальні особи.

  Організація роботи із запитами на інформацію в органах виконавчої влади

   

  Згідно з вимогами ст. 21 Закону та постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011 р. № 740 “Прозатвердження граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію” розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах встановлених граничних норм. Органи виконавчої влади в середньому розглядають 1-2 запити на місяць, що потребують відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів.

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2011 р. № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації” до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. У 89% органів виконавчої влади функціонує система обліку публічної інформації. 85% органів оприлюднили систему обліку публічної інформації на власних веб-сайтах. Для більшості органів виконавчої влади зручно оновлювати інформацію в системі обліку публічної інформації по мірі її надходження (28 органів виконавчої влади), щотижнево інформація в системі обліку оновлюється в 23 органах виконавчої влади, щомісяця – в 20, щоквартально – в 4.

  Періодичність оновлення органами виконавчої влади інформації 
  в системі обліку публічної інформації

  Більшість органів виконавчої влади оприлюднюють щомісячні звіти про опрацювання запитів на інформацію, трохи менше – щоквартальні, щотижневі та щорічні звіти.

  Одночасно зазначаємо, що ознайомитись із графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів Ви можете за гіперпосиланням – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244316991

  Розпорядники інформації ведуть облік запитів на інформацію. 61 орган виконавчої влади створив електронні бази для ведення обліку запитів на інформацію, 10 – ведуть згаданий облік за допомогою журналів, а 14 органів виконавчої влади використовують для цієї мети як журнали так і електронні бази.

  Відповідно до законодавства 99 % опитаних органів виконавчої влади затвердили та оприлюднили переліки відомостей, що становлять службову інформацію. 68 % органів виконавчої влади затвердили інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.

  За період дії Закону до центральних органів виконавчої влади надійшло 628 скарг від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи про порушення, на думку авторів, органами влади Закону України “Про доступ до публічної інформації”. До Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшла 331 скарга.

  Кількість листів по категоріям запитувачів

  Із загальної кількості запитів (159070) органами виконавчої влади запитувачам було надіслано 5615(3,5% від загальної кількості запитів) відмов у задоволенні запиту на інформацію. Із них:

  - 3400 (2,1 % від загальної кількості) відмов у задоволенні запиту було надано органами виконавчої влади у зв’язку з тим що вони не були розпорядниками запитуваної інформації;

  - 2215 (1,4%) відмов запитувачі отримали у зв’язку з тим що запитувана ними інформація мала обмеження доступу, а саме: 28 запитів стосувалися таємної інформації, 1638 – конфіденційної, 549 – службової.

  За інформацією органів виконавчої влади було 184 судових позовів про недотримання законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Із них: 87 – до міністерств, 57 – до центральних та 40 – до місцевих органів виконавчої влади. Із 184 судових позовів щодо порушення органами виконавчої влади Закону 68 було задоволено, у 103 випадках відмовлено у відкритті провадження у справі, 13 позовних заяв знаходяться на розгляді у судах.

  Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  Органами виконавчої влади було оприлюднено 24870 проекти рішень. З них: 4327 проектів винесли на обговорення міністерства, 10912 – інші центральні та 9631 місцеві органи виконавчої влади.

  Органи виконавчої влади,
  які оприлюднили найбільшу кількість проектів рішень

  Разом з тим, у органів виконавчої влади під час забезпечення доступу до публічної інформації виникають проблемні питання щодо: відсутності порядку опрацювання в контексті Закону запитів, які за змістом є зверненнями; створення та функціонування системи обліку публічної інформації; стислих термінів надання відповідей за запитами на інформацію; відмови запитувачу в задоволенні запиту; захисту персональних даних в контексті доступу до публічної інформації; проблемні питання надання інформації з обмеженим доступом; зловживання запитувачами правом на доступ до публічної інформації; відсутності окремого структурного підрозділу, який організовує доступ до публічної інформації.

  Одночасно, органи виконавчої влади проводять інформаційно-роз’яснювальною роботу серед населення про основні права, передбачені Законом.

  Інформаційні матеріали розміщуються на власних веб-сайтах, стендах, які знаходяться у їх приміщеннях, надаються роз’яснення громадянам за допомогою листування, телефонних консультацій, ведуться особисті прийоми, а також публікуються статті у друкованих та Інтернет виданнях.