• In English
 • Забезпечення доступу до публічної інформації органами виконавчої влади

  У cічні 2020 року проаналізовано виконання основних положень законодавства про доступ до публічної інформації органами виконавчої влади.

  Аналіз даних показав, що за період з травня 2011 року по грудень 2019 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 588360 запитів, у тому числі до міністерств – 208275 (що складає 35,4% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 268991 (45,7%), до місцевих органів виконавчої влади – 111094 (18,9%) запити.

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 26636 запитів на інформацію.

   

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади за період з травня 2011 року по грудень 2019 року

  ОВВ* - органи виконавчої влади

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2018 року до органів виконавчої влади надійшло 492882 запити, у тому числі до міністерств – 184370 (що складало 37,4% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 214204 (43,5%), до місцевих органів виконавчої влади – 94308 (19,1%) запитів.


  Найбільша кількість запитів була отримана Національною поліцією (98786), Міністерством внутрішніх справ (82166), Пенсійним фондом (34914),  Київською міською державною адміністрацією (34799), Міністерством юстиції (21309), Державною фіскальною службою (20032), Адміністрацією Державної прикордонної служби (18258), Державною службою статистики (16719), Міністерством охорони здоров’я (15305), Міністерством соціальної політики (14988), Харківською облдержадміністрацією (13723), Міністерством енергетики та захисту довкілля (11857), Міністерством освіти і науки (11079), Міністерством оборони (9243), Міністерством розвитку громад та територій (8321), Державною архітектурно-будівельною інспекцією (7991)Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (7610)Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру (6598), Міністерством культури (6459).


  ОВВ* - органи виконавчої влади

  МДА* - міська державна адміністрація

  ОДА* - обласна державна адміністрація


  Слід зазначити, що із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), зверненнями за змістом було 83093 листа, що становить 14,1%. Із них у міністерствах – 37667 звернень (що складає 18% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 40960 (15,2%) та у місцевих органах виконавчої влади – 4466 (4%).


  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон за період з травня 2011 року по грудень 2019 року

  Звернення* - кореспонденція в якій автори посилалися на Закон України

   «Про доступ до публічної інформації», яка за змістом була зверненням

  ОВВ* - орган виконавчої влади

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2018 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 70920 листів, що становило 14,4%. Із них у міністерствах – 34937 звернень (що складало близько 19% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 32148 (15%) та у місцевих органах виконавчої влади – 3835 (4,1%).


  Із загальної кількості запитів на публічну інформацію, отриманих органами виконавчої влади: 286184 надійшло електронною поштою (48,6% від загальної кількості), 222378 – поштою (37,8%), 7525 – телефоном (1,3%), 6255 – факсом (1,1%).

  Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, наприклад, під час особистих прийомів або передавалася особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях. Кількість таких запитів складає 66018 (11,2%).

  Отже, за період з травня 2011 року по грудень 2019 року електронною поштою отримано на 10,8% більше запитів, ніж звичайною поштою.

  Електронна пошта була найбільш поширеним каналом надходження запитів до місцевих органів виконавчої влади – 63382 (61,5% від загальної кількості запитів, отриманих місцевими органами виконавчої влади).

  Також, міністерства отримали майже на 5% більше запитів за допомогою електронної пошти (93692 (45%) ніж поштовим зв’язком (83872 (40,3%). Інші центральні органи виконавчої влади отримали практично однакову кількість запитів поштою (107252 (39,9%) та електронною поштою (112526 (41,8%).

  До Секретаріату Кабінету Міністрів електронною поштою надійшло понад 60% запитів.

   

  Канали надходження запитів на інформацію 

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2018 року з 492882 запитів, отриманих органами виконавчої влади: 234245 надійшло електронною поштою (47,5% від загальної кількості), 194078 – поштою (39,4%), 6009 – факсом (1,2%), 6494 – телефоном (1,3%), 52056 (10,6%) – іншими каналами.


  Слід зазначити, що спостерігається постійне зменшення кількості запитів, які направляються до органів виконавчої влади за допомогою факсимільного зв’язку.

  Переважну більшість запитувачів цікавила інформація про фізичну особу (90895 запитів), правова інформація (86353 запити), статистична інформація (58598 запитів), інформація довідково-енциклопедичного характеру (49059 запитів).


  Види інформації

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2018 року переважну більшість запитувачів цікавила інформація про фізичну особу (78397 запитів), правова інформація (73353 запити),  статистична інформація (49628 запитів), інформація довідково-енциклопедичного характеру (42582 запити).


  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 397303 запити (67,5%), від юридичних осіб – 116312 (19,8%), від представників засобів масової інформації – 42705 (7,3%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 32040 (5,4%). Тобто, і надалі фізичні особи залишаються найбільш активною категорією запитувачів.


  Категорії запитувачів

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2018 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 326767 (66,3%), від юридичних осіб – 102159 (20,7%), від представників засобів масової інформації – 35702 (7,2%) та від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 28254 (5,8%).


  Для роботи запитувачів із запитами у 84 із 89 органів виконавчої влади створено спеціальні робочі місця.

  Згідно зі статтею 10Закону та постанови Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

  Як свідчить аналіз отриманої Секретаріатом Кабінету Міністрів інформації, кількість органів виконавчої влади, які забезпечують розміщення наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у 2019 році значно збільшилася порівняно з 2018 роком (96 % проти 81%).

  Органи виконавчої влади оновлюють інформацію у наборах даних переважно у міру внесення змін, щомісячно та щоквартально. Набори даних органами виконавчої влади розміщуються у таких форматах: XLS(X), DOC(X), PDF, JSON, (X)HTML, 7z, JPG (JPEG), CSV, ZIP, ODT, TIFF, RTF, TXT, ODS.

  Відповідно до статті 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на грудень 2019 року 51,7% органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, у 29,3% – визначені відповідальні особи, окремі структурні підрозділи функціонують у 19% органів виконавчої влади.


  Організація роботи із запитами на інформацію в органах виконавчої влади

  Довідково: на кінець 2018 року в 27,5% органів виконавчої влади функціонували окремі структурні підрозділи, 39,6% органів виконавчої влади мали структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, а у 32,9% – були визначені відповідальні особи.


  Згідно з вимогами ст. 21 Закону та постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію» розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах встановлених граничних норм. Аналіз отриманих Секретаріатом Кабінету Міністрів анкет свідчить, що із запитів, які розглядаються в органі виконавчої влади, відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів потребують в середньому 1-2 запити на місяць.

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2011 р. № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. Система обліку публічної інформації функціонує у 92% органів виконавчої влади, 80% органів оприлюднили систему обліку публічної інформації на власних веб-сайтах.

  Переважна більшість розпорядників інформації ведуть електронний облік запитів на інформацію. За результатами розгляду запитів на інформацію органи виконавчої влади оприлюднюють щомісячні, щоквартальні, щотижневі та щорічні звіти про опрацювання запитів на інформацію.

  Одночасно зазначаємо, що з графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів можна ознайомитись на Урядовому порталі за гіперпосиланням – https://bit.ly/30LQqpq.

  За інформацією органів виконавчої влади ними отримано 1221 скаргу від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи про порушення, на думку авторів, органами влади Закону. До Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 1052 такі скарги.

  Із загальної кількості запитів (588360) на 26063 (4,4% від загальної кількості запитів) органами виконавчої влади було надіслано запитувачам відмови у задоволенні запиту на інформацію, оскільки:

  - 16992 (2,9% від загальної кількості запитів) відмови у задоволенні запиту було надано у зв’язку з тим, що органи виконавчої влади не були розпорядниками запитуваної інформації;

  - 9071 (1,5%) відмову запитувачі отримали у зв’язку з тим, що запитувана ними інформація мала обмеження доступу, а саме: 3263 (0,5%) запити стосувалися таємної інформації, 4821 (0,8%) – конфіденційної, 987 (0,2%) – службової.


  Відмови у задоволенні запитів

  ОВВ* - орган виконавчої влади


  Відповідно до статті 15 Закону органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  На виконання зазначеної норми Закону, органами виконавчої влади було оприлюднено 54516 проектів рішень. З них: 11554 проекти винесли на обговорення міністерства, 13850 – інші центральні та 29112 місцеві органи виконавчої влади.

  Проблеми з якими стикаються органи виконавчої влади під час опрацювання запитів, передусім стосуються невірного трактування громадськістю Закону України «Про доступ до публічної інформації» (звернення по суті, визначаються громадянами як запити), сканування великого обсягу запитуваної інформації, яка наявна лише в паперовому вигляді, та безоплатне надання цієї інформації, зловживань з боку запитувачів з проханнями надати копії документів, які були надані на виконання попереднього інформаційного запиту, масштабні і деталізовані запити, що потребують значного часу, людських ресурсів і сил на опрацювання. Крім того, фізичні та юридичні особи посилаючись на Закон України «Про доступ до публічної інформації» звертаються за отриманням адміністративних послуг.

  В органах виконавчої влади постійно працюють над підвищенням компетентності держслужбовців у сфері доступу до публічної інформації, зокрема відбуваються семінари, тренінги які проводяться, як власними силами так і з залученням Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Української школи урядування.