• In English
 • Стан забезпечення доступу до публічної інформації органами виконавчої влади

  У cічні 2019 року проаналізовано виконання основних положень законодавства про доступ до публічної інформації органами виконавчої влади.

  Аналіз даних показав, що за період з травня 2011 року по грудень 2018 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 492882 запити, у тому числі до міністерств – 184370 (що складає 37,4% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 214204 (43,5%), до місцевих органів виконавчої влади – 94308 (19,1%) запитів.

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 22824 запити на інформацію. 

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади за період 
  з травня 2011 року по грудень 2018 року

   

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2017 року до органів виконавчої влади надійшло 387066 запитів, у тому числі до міністерств – 159851 (що складало 41,3% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 150068 (38,8%), до місцевих органів виконавчої влади – 77147 (19,9%) запитів.

  Найбільша кількість запитів була отримана Міністерством внутрішніх справ (75013), Національною поліцією (65727), Київською міськдержадміністрацією (29023), Пенсійним фондом (27958), Державною фіскальною службою (17637), Міністерством юстиції (17038), Адміністрацією Державної прикордонної служби (16332), Державною службою статистики (15121), Міністерством охорони здоров`я (13185), Міністерством соціальної політики (12971), Харківською облдержадміністрацією (12360), Міністерством освіти і науки (9812), Міністерством оборони (7963), Міністерством екології та природних ресурсів (7709), Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру (6657), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (6462), Державною архітектурно-будівельною інспекцією (6279), Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (6152), Антимонопольним комітетом (5738), Міністерством культури (5422), Фондом державного майна (5104).

  Слід зазначити, що із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), зверненнями за змістом було 70920 листів, що становить 14,4%. Із них у міністерствах – 34937 звернень (що складає близько 19% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 32148 (15%) та у місцевих органах виконавчої влади – 3835 (4,1%).

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон за період з травня 2011 року по грудень 2018 року


  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2017 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 48405 листів, що становило 12,5%. Із них у міністерствах – 30802 звернення (що складало близько 19,3% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 14379 (9,6%) та у місцевих органах виконавчої влади – 3224 (4,2%).

  Із 492882 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації»:
  234245 надійшло електронною поштою (47,5% від загальної кількості),
  194078 – поштою (39,4%),
  6494 – телефоном (1,3%),
  6009 – факсом (1,2%).

  Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, наприклад, під час особистих прийомів або передавалася особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях. Кількість таких запитів складає 52056 (10,6%).
  Отже, за період з травня 2011 року по грудень 2018 року електронною поштою отримано на 8,1% більше запитів, ніж звичайною поштою.
  Слід звернути увагу, що електронна пошта була найбільш поширеним каналом надходження запитів у місцевих органах виконавчої влади – 66838 (70,9% від загальної кількості запитів, отриманих місцевими органами виконавчої влади).
  Міністерства отримали за допомогою поштового зв’язку майже стільки ж запитів (82895 (45%як і електронною поштою (82383 (44,7%). Центральні органи виконавчої влади отримали поштою 89225 запитів (41,7%), а електронною поштою 85024 (39,7%), тобто поштою надійшло на 2% (від загальної кількості запитів, отриманих центральними органами виконавчої влади) більше.
  У Секретаріаті Кабінету Міністрів найпоширенішим каналом отримання запитів на інформацію є електронна пошта – 13818 запитів (60,5% від загальної кількості запитів, які надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів).

  Канали надходження запитів на інформацію

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2017 року з 387066 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон: 180450 надійшло електронною поштою (46,6% від загальної кількості), 154657 – поштою (40%), 5755 – факсом (1,5%), 4284 – телефоном (1,1%), 41920 (10,8%) – іншими каналами.

  Переважну більшість запитувачів цікавила інформація про фізичну особу (78397 запитів), правова інформація (73353 запити), статистична інформація (49628 запитів), інформація довідково-енциклопедичного характеру (42582 запити).

  Види інформації

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2017 року переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (15% від загальної кількості запитів, отриманих за вказаний період), інформація про фізичну особу (13,5%), статистична інформація (10,6%) та інформація довідково-енциклопедичного характеру (9,5%).

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 326767 запитів (66,3%), від юридичних осіб – 102159 (20,7%), від представників засобів масової інформації – 35702 (7,2%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 28254 (5,8%). Тобто, і надалі фізичні особи залишаються найбільш активними запитувачами.

  Категорії запитувачів

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2017 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло (64,6%), від юридичних осіб – (21,7%), від представників засобів масової інформації – (7,3%) та від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – (6,7%).

  Згідно зі статтею 10Закону та постанови Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

  81% органів виконавчої влади розміщують набори даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.

  Органи виконавчої влади оновлюють інформацію у наборах даних найчастіше по мірі внесення змін, щомісячно та щоквартально. Набори даних органи виконавчої влади розміщують у таких форматах: XLS(X), DOC(X), PDF, JSON, (X)HTML, 7z, JPG (JPEG), CSV, ZIP, ODT, TIFF, RTF, TXT, ODS.

  Відповідно до ст. 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на грудень 2018 року в 27,5% органів виконавчої влади функціонують окремі структурні підрозділи. 39,6% органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, а у 32,9% – визначені відповідальні особи.

  Організація роботи із запитами на інформацію в органах виконавчої влади

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2011 р. № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації» до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. У 91% органів виконавчої влади функціонує система обліку публічної інформації. 82% органів оприлюднили систему обліку публічної інформації на власних веб-сайтах.

  Більшість розпорядників інформації ведуть електронний облік запитів на інформацію. Органи виконавчої влади оприлюднюють щомісячні, щоквартальні, щотижневі та щорічні звіти про опрацювання запитів на інформацію.

  Одночасно зазначаємо, що ознайомитись із графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів Ви можете за гіперпосиланням – https://www.kmu.gov.ua/ua/gromadskosti/dostup-do-publichnoyi-informaciyi/zviti-pro-nadhodzhennya-zapitiv.

  За інформацією органів виконавчої влади ними отримано 1190 скарг від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи про порушення, на думку авторів, органами влади Закону. До Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 985 таких скарг.

  Із загальної кількості запитів (492882) органами виконавчої влади запитувачам було надіслано 20243 (4,1% від загальної кількості запитів) відмови у задоволенні запиту на інформацію. З них:

  - 14965 (3% від загальної кількості) відмов у задоволенні запиту було надано органами виконавчої влади у зв’язку з тим що вони не були розпорядниками запитуваної інформації;

  - 5278 (1,1%) відмов запитувачі отримали у зв’язку з тим що запитувана ними інформація мала обмеження доступу, а саме: 121 (0,02%) запит стосувався таємної інформації, 3959 (0,8%)– конфіденційної, 1198 (0,24%) – службової.

  Відмови у задоволенні запитів

  Відповідно до статті 15 Закону органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  Так, за звітний період органами виконавчої влади було оприлюднено 46260 проектів рішень. З них: 10301 проект винесли на обговорення міністерства, 9385 – інші центральні та 26574 місцеві органи виконавчої влади.