• In English
 • Робота із запитами на інформацію у 2022 році

  Відповідно до інформації, отриманої Управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів від представників органів виконавчої влади, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації, у 2022 році органами виконавчої влади було отримано та опрацьовано 78092 запити на інформацію, що на 40% менше ніж кількість запитів опрацьованих у 2021 році (133644 запити). З них: 23393 запити надійшло до міністерств (або 30% від загальної кількості запитів отриманих органами виконавчої влади у 2022 році), 46241 (59,2%) – до інших центральних та 8458 (10,8%) – до місцевих органів виконавчої влади.

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади у 2022 році


  Довідково: у 2021 році органи виконавчої влади отримали 133644 запити на інформацію, з них: 38438 запитів надійшло до міністерств (або 28,8% від загальної кількості запитів отриманих органами виконавчої влади у 2021 році), 75814 (56,7%) – до інших центральних та 19392 (14,5%) – до місцевих органів виконавчої влади.

  Управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів у 2022 році опрацьовано 4532 запити на інформацію. Порівняно із 2021 роком (5773 запити) кількість запитів опрацьованих Секретаріатом Уряду знизилася лише на 21,5%.

  Слід зауважити, що у 2022 році, на фоні загального падіння кількості запитів до органів виконавчої влади, їх левову частку склали запити, які опрацьовувались у Пенсійному фонді, причому у порівнянні із 2021 роком кількість запитів до цієї установи зросла. Так, у 2022 році Пенсійним фондом опрацьовано 30117 запитів (22067 у 2021 році), що склало 38,6% від загальної кількості запитів надісланих до органів виконавчої влади (78092 запити).

  Серед інших установ найбільше запитів у 2022 році надійшло до Міністерства внутрішніх справ (5381), Міністерства юстиції (3870), Адміністрації Державної прикордонної служби (3174), Міністерства охорони здоров’я (2549), Київської міської державної адміністрації (2388), Міністерства оборони (1820), Міністерства соціальної політики (1504), Державної податкової служби (1333), Антимонопольного комітету (1244), Міністерства цифрової трансформації (1141), Міністерства економіки (978), Національної поліції (938), Міністерства освіти і науки (839), Державної служби статистики (811), Міністерства фінансів (796), Державної інспекції архітектури та містобудування (731), Державної міграційної служби (720), Міністерства культури та інформаційної політики (621).

  Порівняльна таблиця надходження запитів у 2021 та 2022 роках серед органів виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість запитів на інформацію

  Із 98 опитаних органів виконавчої влади 34 повідомили, що у березні 2022 року не отримали жодного запиту на інформацію, інші відмітили значне падіння їх кількості у зазначений період.

  Відстрочки в задоволенні запитів на інформацію, із врахуванням частини 6 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та посиланнями на Укази Президента України про введення воєнного стану в Україні та його продовження, надали запитувачам 42,9% установ на 602 запити.

  У 29,6% органів виконавчої влади були прийняті рішення про обмеження доступу до публічної інформації на час дії воєнного стану. Станом на кінець 2022 року зазначені обмеження продовжують діяти в 11% органів виконавчої влади.

  Із 78092 запитів, отриманих опитуваними установами: 53439 запитів надійшло електронною поштою (або 68,4% від загальної кількості), 16977 (21,7%) – поштою, 207 (0,3%) – телефоном, 1 (> 0,01%) – факсом.

  Значна кількість запитів на інформацію (7468, або 9,6% від загальної кількості) надійшла іншими каналами. Переважно через Систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, он-лайн форму розміщену на сайті держоргану. Також, запити подавалися під час особистих прийомів, чи передавалися особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях.

   Канали надходження запитів на інформацію

  Довідково: у 2021 році із 133644 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації»: 85728 запитів надійшло електронною поштою (або 64,1% від загальної кількості), 33802 (25,3%) – поштою, 377 (0,3%) – телефоном, 11 (> 0,01%) – факсом, 13726 (10,3%) – іншими каналами.

  Тенденція до збільшення кількості запитів, отриманих електронною поштою, збереглась. У 2022 році порівняно із 2021 роком електронною поштою надійшло на 4,3% більше запитів (68,4% проти 64,1%).

  Як зазначалося вище, за допомогою факсу у 2022 році надійшов лише 1 запит, який опрацьовувався Міністерством охорони здоров’я.

  У Секретаріаті Кабінету Міністрів у 2022 році найпоширенішим каналом надходження запитів на інформацію також лишається електронна пошта 3803 запити або 83,9% від загальної кількості (у 2021 4149 запитів, або 71,9%).

  У 2022 році, як і у попередні роки, переважну більшість запитувачів, які зверталися до органів виконавчої влади, цікавила правова інформація (8152 запити). За іншими видами інформації запити за змістом розподілилися наступним чином: про фізичну особу – 7055 запитів, інформація про товар (роботу, послугу) – 4392, інформація довідково-енциклопедичного характеру – 3815, статистична інформація – 3532, податкова – 1431, про стан довкілля – 1283, соціологічна – 826, науково-технічна – 157, інші види інформації – 47449 запитів.

  Види інформації за змістом запитів

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 60508 запитів (або 77,5% від загальної кількості), від юридичних осіб – 12010 (15,4%), від представників засобів масової інформації – 4002 (5,1%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 1572 (2%).

  Категорії запитувачів

  Довідково: у 2021 році від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 96444 запити (72,1%), від юридичних осіб – 18414 (13,8%), від представників засобів масової інформації – 15178 (11,4%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 3608 (2,7%).

  Враховуючи, порівняно із 2021 роком, загальне зниження кількості запитів до органів виконавчої влади у 2022 році, привертає увагу збільшення надходження кореспонденції із посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації», яка за змістом була зверненням. Так, із загальної кількості отриманої у 2022 році органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації», зверненнями за змістом були 22013 листів, або 28,2% (у 2021 – 16981 лист, або 12,7%). До міністерств у 2022 році надійшло 2751 звернення (11,8% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), до інших центральних органів виконавчої влади – 18953 (41%) та до місцевих органів виконавчої влади – 309 (3,7%).

  Як показує аналіз отриманих даних, кількість кореспонденції до центральних органів виконавчої влади із посиланням на Закон, яка за змістом була зверненням, у 2022 році збільшилася майже в три рази порівняно із 2021 роком (41% проти 14,6%).

  Найчастіше зі зверненнями по суті, проте визначаючи їх запитами на інформацію, громадськість у 2022 році зверталася до Пенсійного фонду (16904 звернення) та Міністерства юстиції (1805 звернень).

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади 
  листів за 2022 рік, які по суті не були запитами, проте їх автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації»

  Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  На виконання зазначеної норми Закону, органами виконавчої влади у 2022 році було оприлюднено 2961 проект рішень. З них: 894 проекти винесли на обговорення міністерства, 896 – інші центральні та 1171 місцеві органи виконавчої влади.

  Згідно з вимогами статті 21 Закону та постанови Кабінету Міністрів від 13 липня 2011 р. № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію» розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах встановлених граничних норм.

  Із 98 опитаних органів виконавчої влади, 19 установ повідомили, що не мають затверджених граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів.

  Також, 50 установ повідомили що у 2022 році запити, які потребували відшкодування витрат, до них не надходили. Більшість органів виконавчої влади, яким для задоволення запиту доводилося виготовляти копії документів обсягом більш ніж 10 сторінок, зазначили, що відшкодування фактичних витрат потребували не більше ніж  2 запити на місяць.