• In English
 • Робота із запитами на інформацію у 2019 році

  За результатами аналізу інформації, отриманої Управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів від представників органів виконавчої влади, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації, у 2019 році органами виконавчої влади було отримано та опрацьовано 95478 запитів на інформацію.

  З них: 23905 (25 % від загальної кількості запитів отриманих органами виконавчої влади у 2019 році) надійшло до міністерств, 54787 (57,4%) – до інших центральних та 16786 (17,6%) – до місцевих органів виконавчої влади.


  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади у 2019 році

  ОВВ* - органи виконавчої влади


       Довідково: у 2018 році органи виконавчої влади отримали 105816 запитів на інформацію, з них: 24519 запитів (23,2% від загальної кількості) надійшло до міністерств, 64136 (60,6%) – до центральних та 17161 (16,2%) – до місцевих органів виконавчої влади.

  Управлінням забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту інформації та взаємодії з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів у 2019 році опрацьовано 3812 запитів на інформацію.

  Найбільше запитів надійшло до Національної поліції (26006), Міністерства внутрішніх справ (7153), Пенсійного фонду (6956), Київської міської держадміністрації (5776), Міністерства юстиції (2918), Державної фіскальної служби (2395), Адміністрації Держприкордонслужби (2374), Міністерства охорони здоров’я (2120), Міністерства соціальної політики (2017), Державної архітектурно-будівельної інспекції (1717), Державної служби статистики (1598), Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру (1468), Міністерства енергетики та захисту довкілля (1397), Харківської облдержадміністрації (1363), Міністерства оборони (1280), Міністерства освіти і науки (1267), Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (1148), Національного агентства з питань запобігання корупції (1094), Фонду державного майна (1041), Міністерства культури (1037).


  Органи виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість

  запитів на інформацію у 2019 році

  МДА* - міська державна адміністрація


  Із 95478 запитів, отриманих органами виконавчої влади: 51939 запитів надійшло електронною поштою (54,4% від загальної кількості), 28300 – поштою (29,6%), 1031 – телефоном (1,1%), 246 – факсом (0,3%).

  Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, наприклад, під час особистих прийомів, або вони передавалися особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях. Крім того, запити надходили через інформаційно-телекомунікаційну систему «Електронний кабінет», як це відбувається у Державній фіскальній службі та Державній податковій службі. Кількість таких запитів становить 13962 (14,6%).

  Для роботи запитувачів із запитами у 84 із 89 опитаних органів виконавчої влади створено спеціальні робочі місця.


  Канали надходження запитів на інформацію


       Довідково: у 2018 році із 105816 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон України «Про доступ до публічної інформації»: 49613 запитів надійшло електронною поштою (46,9% від загальної кількості), 38583 – поштою (36,5%), 675 – телефоном (0,6%), 331 – факсом (0,3%), 16614 (15,7%) – іншими каналами.

  Отже, і надалі зберігається тенденція збільшення кількості запитів, отриманих електронною поштою. Так, у 2019 році порівняно з 2018 роком електронною поштою надійшло на 7,5 % більше запитів.

  У Секретаріаті Кабінету Міністрів у 2019 році найпоширенішим каналом отримання запитів на інформацію також була електронна пошта – 2491 запитів (65,3% від загальної кількості запитів, які надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів протягом 2019 року).

  Переважну більшість запитувачів у 2019 році цікавила інформація про товар (роботу, послугу) (18663 запити), правова інформація (13000 запитів), інформація про фізичну особу (12498 запитів), статистична інформація  (8970 запитів) та інформація довідково-енциклопедичного характеру (6477 запитів).


  Види інформації за змістом запитів

      

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 70536 запитів (73,9%), від юридичних осіб – 14153 (14,8%), від представників засобів масової інформації – 7003 (7,3%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 3786 (4%).


  Категорії запитувачів 


       Довідково: у 2018 році від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 71428 запитів (67,5%), від юридичних осіб – 21356 (20,2%), від представників засобів масової інформації – 8617 (8,1%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 4415 (4,2%).

  Також, із загальної кількості отриманої у 2019 році органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації», зверненнями за змістом було 12173 листи (12,7 % від загальної кількості листів із посиланням на Закон). Із них у міністерствах – 2730 звернень (близько 11,4% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 8812 (16,1%) та у місцевих органах виконавчої влади – 631 (11,7%). Найчастіше зі зверненнями по суті, проте визначаючи їх запитами на інформацію, громадськість зверталася до Національної поліції (5366 звернень).

   

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади

  листів за 2019 рік, які по суті не були запитами, проте їх автори посилалися на 

  Закон України «Про доступ до публічної інформації» 


  Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  На виконання зазначеної норми закону, органами виконавчої влади у 2019 році було оприлюднено 8256 проектів рішень. З них: 1253 проекти винесли на обговорення міністерства, 4465 – інші центральні та 2538 місцеві органи виконавчої влади.