• In English
 • Результати роботи органів виконавчої влади із забезпечення доступу до публічної інформації

  У вересні 2015 року проаналізовано виконання основних положень законодавства про доступ до публічної інформації органами виконавчої влади.

  Аналіз даних показав, що за період з травня 2011 року по 31 серпня 2015 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 193967 запитів, у тому числі до міністерств – 106343 (що складає 54,8% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 45898 (23,7%), до місцевих органів виконавчої влади – 41726 (21,5%) запитів.

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 10907 запитів на інформацію.

  Кількість запитів, отриманих органами виконавчої влади за період 
  з травня 2011 року по 31 серпня 2015 року

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року до органів виконавчої влади надійшло 159070 запитів, у тому числі до міністерств – 87052 (що складало 54,7% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 41162 (25,9%), до місцевих органів виконавчої влади – 30856 (19,4%) запитів.

  Найбільша кількість запитів була отримана Міністерством внутрішніх справ (53325), Київською міськдержадміністрацією (12434), Міністерством юстиції (10838), Адміністрацією Державної прикордонної служби (8125), Державною службою статистики (7730), Міністерством охорони здоров`я (7326), Харківською облдержадміністрацією (5903), Державною фіскальною службою (5460), Міністерством освіти і науки (5346), Міністерством соціальної політики (4559), Міністерством оборони (4192), Міністерством екології та природних ресурсів (4115), Антимонопольним комітетом (3487), Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (2794), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (2764), Пенсійним фондом (2482), Міністерством культури (2450), Державною міграційною службою (2319), Сумською облдержадміністрацією (2172), Державною службою з питань геодоезії, картографії та кадастру (2130). 

  Органи виконавчої влади, які отримали найбільшу кількість запитів на інформацію за період 
  з травня 2011 року по 31 серпня 2015 року

  Слід зазначити, що із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 25765 листів, що становить 13,3%. Із них у міністерствах – 18389 звернень (що складає близько 17,4% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 5433 (11,8%) та у місцевих органах виконавчої влади – 1943 (4,7%). 

  Співвідношення отриманих органами виконавчої влади 
  запитів на інформацію та кореспонденції, у якій автори посилалися на Закон

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 27931 лист, що становило 17,5%. Із них у міністерствах – 18701 звернень (що складало близько 21,4% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 7507 (18,2%) та у місцевих органах виконавчої влади – 1723 (5,6%).

  Із 193967 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон України “Про доступ до публічної інформації”:

  90986 надійшло електронною поштою (46,9% від загальної кількості),

  80332 – поштою (41,4%),

  5381 – факсом (2,2%),

  1823 – телефоном (0,9%).

  Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, наприклад, під час особистих прийомів або передавалася особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях. Кількість таких запитів складає 15445 (8%).

  Отже, за період з травня 2011 року по 31 серпня 2015 року електронною поштою отримано на 5,5%більше запитів, ніж звичайною поштою.

  Слід звернути увагу, що електронна пошта була найбільш поширеним каналом надходження запитів у центральних 23855 (52% від загальної кількості запитів, отриманих центральними органами виконавчої влади) та місцевих органах виконавчої влади – 23017 (55,2%). Міністерства отримали за допомогою засобів поштового зв’язку більше запитів (49724 (46,8%ніж електронною поштою (44114 (41,5%).

  У Секретаріаті Кабінету Міністрів найпоширенішим каналом отримання запитів на інформацію є електронна пошта – 6431 запит (59 % від загальної кількості запитів, які надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів).

  Канали надходження запитів на інформацію

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року з 159070 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон: 71586 надійшло електронною поштою (45% від загальної кількості), 67248 – поштою (42,3%), 4873 – факсом (3,1%), 1555 – телефоном (1%), 13808 (8,6%) – іншими каналами.

  Переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація (24044 запити), інформація про фізичну особу (22753), інформація довідково-енциклопедичного характеру (21224), статистична інформація (21201).

  Види інформації

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 127179 запитів (65,6%), від юридичних осіб – 42416 (21,9%), від представників засобів масової інформації – 12683 (6,5%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 11689 (6%). Тобто, і надалі фізичні особи залишаються найбільш активними запитувачами.

  Категорії запитувачів

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 104830 запитів (66%), від юридичних осіб – 34434 (21,6%), від представників засобів масової інформації – 10716 (6,7%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 9090 (5,7%). 

  Відповідно до ст. 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на вересень 2015 року в 19,1% органів виконавчої влади функціонують окремі структурні підрозділи. 48,8% органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, а у 32,8% – визначені відповідальні особи.

  Організація роботи із запитами на інформацію в органах виконавчої влади

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2014 року в 15,4% органів виконавчої влади функціонували окремі структурні підрозділи. 8% органів виконавчої влади мали структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, а у 32,8% – були визначені відповідальні особи.

  Згідно з вимогами ст. 21 Закону та постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011 р. № 740 “Прозатвердження граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію” розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах встановлених граничних норм. Органи виконавчої влади в середньому розглядають 1-2 запити на місяць, що потребують відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів.

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2011 р. № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації” до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. У 90,5% органів виконавчої влади функціонує система обліку публічної інформації. 79,8% органів оприлюднили систему обліку публічної інформації на власних веб-сайтах.

  Більшість органів виконавчої влади оприлюднюють щомісячні звіти про опрацювання запитів на інформацію, трохи менше – щоквартальні, щотижневі та щорічні звіти.

  Одночасно зазначаємо, що ознайомитись із графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів Ви можете за гіперпосиланням – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244316991.

  За період дії Закону до центральних органів виконавчої влади надійшло 660 скарг від фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи про порушення, на думку авторів, органами влади Закону України “Про доступ до публічної інформації”. До Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 406 скарг.

  Кількість листів (скарг) по категоріям запитувачів

  Із загальної кількості запитів (193967) органами виконавчої влади запитувачам було надіслано 7638 (3,9% від загальної кількості запитів) відмов у задоволенні запиту на інформацію. Із них:

  - 4230 (2,2 % від загальної кількості) відмов у задоволенні запиту було надано органами виконавчої влади у зв’язку з тим що вони не були розпорядниками запитуваної інформації;

  - 3408 (1,7%) відмов запитувачі отримали у зв’язку з тим що запитувана ними інформація мала обмеження доступу, а саме: 30 запитів стосувалися таємної інформації, 2765 – конфіденційної, 613 – службової.

  Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  Органами виконавчої влади було оприлюднено 28726 проекти рішень. З них: 5403 проектів винесли на обговорення міністерства, 11331 – інші центральні та 12028 місцеві органи виконавчої влади.

  Органи виконавчої влади, які оприлюднили найбільшу кількість проектів рішень

  Разом з тим, у органів виконавчої влади під час забезпечення доступу до публічної інформації виникають проблемні питання щодо: надання інформації з обмеженим доступом; захисту персональних даних в контексті доступу до публічної інформації; відсутності порядку опрацювання запитів на публічну інформацію; відмови запитувачу в задоволенні запиту; стислих термінів надання відповідей за запитами на інформацію; зловживання запитувачами правом на доступ до публічної інформації; відсутності окремого структурного підрозділу, який організовує доступ до публічної інформації, та інші.

  Одночасно, органи виконавчої влади проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення про основні права, передбачені Законом.

  Інформаційні матеріали розміщуються на власних веб-сайтах, стендах, які знаходяться у їх приміщеннях, надаються роз’яснення громадянам за допомогою листування, телефонних консультацій, ведуться особисті прийоми, а також публікуються статті у друкованих та Інтернет виданнях.