• In English
 • Досягнення органів виконавчої влади із доступу до інформації

  У cічні 2017 року проаналізовано виконання основних положень законодавства про доступ до публічної інформації органами виконавчої влади.

  Аналіз даних показав, що за період з травня 2011 року по грудень 2016 року запитувачі надіслали до органів виконавчої влади 294915 запитів, у тому числі до міністерств – 136765 (що складає 46,4% від загальної кількості), до інших центральних органів виконавчої влади – 97033 (32,9%), до місцевих органів виконавчої влади – 61117 (20,7%) запитів.

  На адресу Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 15606 запитів на інформацію.

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2015 року до органів виконавчої влади надійшло 216581 запит, з них до міністерств – 53,9%, до інших центральних органів виконавчої влади – 25,1%, до місцевих органів виконавчої влади – 21% запитів.

  Найбільша кількість запитів була отримана Міністерством внутрішніх справ (63400), Національна поліція (18878), Київською міськдержадміністрацією (18856), Адміністрацією Державної прикордонної служби (15373), Міністерством юстиції (12823), Державною службою статистики (10732), Державною фіскальною службою (9741), Міністерством охорони здоров`я (9734), Пенсійним фондом (8199), Харківською облдержадміністрацією (8081), Міністерством соціальної політики (7711), Міністерством освіти і науки (7000), Міністерством оборони (5543), Міністерством екології та природних ресурсів (5443), Антимонопольним комітетом (4353), Міністерством економічного розвитку і торгівлі (4154), Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (4027).

  Слід зазначити, що із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), зверненнями за змістом були 40288 листів, що становить 13,7%. Із них у міністерствах – 26729 звернень (що складає близько 19,5% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 10853(11,2%) та у місцевих органах виконавчої влади – 2706 (4,4%).

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2015 року із загальної кількості отриманої органами виконавчої влади кореспонденції, в якій автори посилалися на Закон, зверненнями за змістом були 30803 листи, що становило 14,2%. Із них у міністерствах – 22411 звернень (що складало близько 19,2% від загальної кількості запитів, отриманих міністерствами), у інших центральних органах виконавчої влади – 6209 (11,4%) та у місцевих органах виконавчої влади – 2183 (4,8%).

  Із 294915 запитів, отриманих органами виконавчої влади з посиланням на Закон України “Про доступ до публічної інформації”:

  136563 надійшло електронною поштою (46,3% від загальної кількості),

  121414 – поштою (41,2%),

  5326 – факсом (1,48%),

  3903 – телефоном (1,3%).

  Значна кількість запитів на інформацію надійшла іншими каналами, наприклад, під час особистих прийомів або передавалася особисто працівникам підрозділів, відповідальних за організацію доступу до публічної інформації у спеціально визначених місцях. Кількість таких запитів складає 27709 (9,4%).

  Отже, за період з травня 2011 року по грудень 2016 року електронною поштою отримано на 5% більше запитів, ніж звичайною поштою.

  Слід звернути увагу, що електронна пошта була найбільш поширеним каналом надходження запитів у центральних 45120 (46,5% від загальної кількості запитів, отриманих центральними органами виконавчої влади) та місцевих органах виконавчої влади – 34051 (55,7%). Міністерства отримали за допомогою поштового зв’язку більше запитів 63791 (46,6%ніж електронною поштою 57392 (42%).

  У Секретаріаті Кабінету Міністрів найпоширенішим каналом отримання запитів на інформацію є електронна пошта – 9370 запитів (60 % від загальної кількості запитів, які надійшли до Секретаріату Кабінету Міністрів).

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2015 року з 216581 запиту, отриманого органами виконавчої влади з посиланням на Закон: 10676 надійшло електронною поштою (46,9% від загальної кількості), 88599 – поштою (40,9), 5122 – факсом (2,4%), 1970 – телефоном (0,9%), 19214 (8,9%) – іншими каналами.

  Запитувачів цікавили такі види інформації: правова інформація (39986 запитів, 13,5 % від загальної кількості запитів), інформація про фізичну особу (37766, 12,8%), статистична інформація (32121, 10,9%), інформація довідково-енциклопедичного характеру (29169, 9,9%), інформація про товар, (роботу, послугу) (18118, 6,1%), податкова інформація (8313, 2,7%), екологічна інформація (7847, 2,7%), соціологічна інформація (4059, 1,4%), науково-технічна інформація (1944, 0,7%), інші види інформації (115592, 39,2%).

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2015 року переважну більшість запитувачів цікавила правова інформація правова інформація (17,2 % від загальної кількості запитів), інформація про фізичну особу (11,7%), статистична інформація (11,1%), інформація довідково-енциклопедичного характеру (9,5%), інформація про товар, (роботу, послугу) (7,1%), екологічна інформація (3,1%), податкова інформація (2,5%), соціологічна інформація (1,4%), науково-технічна інформація (0,8%), інші види інформації (35,6%).

  Від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло 189460 запитів (64,2%), від юридичних осіб – 64751 (22%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – 20340 (6,9%), від представників засобів масової інформації – 20313 (6,9%). Тобто, і надалі фізичні особи залишаються найбільш активними запитувачами.

  Довідково: за минулий період з травня 2011 року по грудень 2015 року від фізичних осіб до органів виконавчої влади надійшло (64,9%), від юридичних осіб – (22,4%), від представників засобів масової інформації –  (6,6%), від об’єднань громадян без статусу юридичної особи – (6,1%).

  Відповідно до ст. 14 Закону розпорядники інформації утворюють спеціальні структурні підрозділи або визначають відповідальних осіб, які організовують доступ до публічної інформації.

  Станом на грудень 2016 року в 22% (19) органів виконавчої влади функціонують окремі структурні підрозділи. 46% (40) органів виконавчої влади мають структурний підрозділ у складі відділу/управління/департаменту, а у 32% (28) – визначені відповідальні особи.

  Згідно з вимогами ст. 21 Закону та постанови Кабінету Міністрів від 13.07.2011 р. № 740 “Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк копій документів, що надаються за запитом на інформацію” розпорядник інформації визначає розмір фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію, в межах встановлених граничних норм. Органи виконавчої влади в середньому розглядають 1-2 запити на місяць, що потребують відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів.

  Згідно з постановою Кабінету Міністрів від 21.11.2011 р. № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації” до обов’язків розпорядників інформації належить систематичне ведення обліку документів, що знаходяться у їхньому володінні. У 99% органів виконавчої влади функціонує система обліку публічної інформації. 81% органів оприлюднили систему обліку публічної інформації на власних веб-сайтах.

  Більшість розпорядників інформації ведуть електронний облік запитів на інформацію. Органи виконавчої влади оприлюднюють щомісячні, щоквартальні, щотижневі та щорічні звіти про опрацювання запитів на інформацію.

  Одночасно зазначаємо, що ознайомитись із графічними звітами про результати роботи із запитами на інформацію Секретаріату Кабінету Міністрів Ви можете за гіперпосиланням – http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=244316991.

  За період дії Закону до центральних органів виконавчої влади надійшла 871 скарга від фізичних осіб (680, 78,1%), юридичних осіб (155, 17,8%), об’єднань громадян без статусу юридичної особи (33, 3,8%) та представників засобів масової інформації (3, 0,3%) про порушення, на думку авторів, органами влади Закону України “Про доступ до публічної інформації”. До Кабінету Міністрів та його Секретаріату за аналогічний період надійшло 724 скарги.

  Із загальної кількості запитів (294915) органами виконавчої влади запитувачам було надіслано 12487(4,2% від загальної кількості запитів) відмови у задоволенні запиту на інформацію. Із них:

  - 8383 (2,8% від загальної кількості) відмов у задоволенні запиту було надано органами виконавчої влади у зв’язку з тим що вони не були розпорядниками запитуваної інформації;

  - 4104 (1,4%) відмов запитувачі отримали у зв’язку з тим що запитувана ними інформація мала обмеження доступу, а саме: 48 запитів стосувалися таємної інформації, 3344 – конфіденційної, 712 – службової.

   Із 374 судових позовів щодо порушення органами виконавчої влади Закону 74 було задоволено, у 282 випадках відмовлено у відкритті провадження у справі, 18 позовних заяв знаходяться на розгляді у судах.

  Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” органи виконавчої влади мають забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень, що підлягають обговоренню.

  Органами виконавчої влади було оприлюднено 24198 проектів рішень. З них: 7061 проект винесли на обговорення міністерства, 3789 – інші центральні та 13348 місцеві органи виконавчої влади.