• In English
 • Форма рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друку копій документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок
  Надавач послуг                  
  Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
  Реєстраційний рахунок        
  35210002000078  в  ДКУ, Київ
  МФО банку                            
  820172
  Код ЄДРПОУ                        
  00019442

   

  Платник                               _____________________________________________________________________                                          

                           (прізвище та ініціали запитувача фізичної особи, найменування запитувача-юридичної особи  або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)        

   

  РАХУНОК № ________

  від “____”____________________ 20____ р.

   

  Найменування послуги, що надається

  Кількість сторінок

  Ціна з ПДВ, гривень

  Сума з ПДВ, гривень

  Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

   

   

   

  Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

   

   

   

  Копіювання або друк копій документів будь-якого формату,якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

   

   

   

  Разом

   

   

   

  в тому числі ПДВ

  Х

  Х

   

   

  Разом до сплати               ______________________________________________________________________

                                                                                           (сума словами)

                                            ______________________________________________________________________

                                                                                                    

   

  Головний спеціаліст

  Управління бухгалтерського

  обліку, фінансів та звітності                       _______________                     _______________________

                                                                      (підпис)                                     (прізвище та ініціали)

   

              М. П.                                             _______________