• In English
 • Форма рахунку для здійснення оплати витрат на копіювання або друк, виготовлення цифрових копій документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок
  Надавач послуг                   Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України
  IBAN №
  UA938201720343180001000018577 в ДКСУ, м. Київ
  Код ЄДРПОУ                         00019442

   Платник            _____________________________________________________________________      

                            (прізвище та ініціали запитувача фізичної особи, найменування запитувача юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи)        

   

  РАХУНОК № ________

  від “____”____________________ 20____ р.

  Найменування послуги, що надається

  Кількість сторінок

  Ціна з ПДВ, гривень

  Сума з ПДВ, гривень

  Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)


  Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)


  Копіювання або друк копій документів будь-якого формату,якщо в документах поряд із відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)


  Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування


  Разом
  в тому числі ПДВ

  Х
  Х

  Усього до сплати

  _____________________________________________
  (сума словами)


  Головний спеціаліст Управління бухгалтерського обліку, фінансів та звітності  _______________ (підпис)


  _______________________ (прізвище та ініціали)

                                                                                                   

              М. П.                                             _______________