• In English
 • Оголошується конкурсний відбір до Офісу реформ Кабінету Міністрів України
  Офіс реформ Кабінету Міністрів України, опубліковано 25 листопада 2022

  25
  листопада

  11:37

  п’ятниця
  09
  грудня

  23:59

  п’ятниця

  Офіс реформ Кабінету Міністрів України – це консультативно-дорадчий орган, що допомагає Уряду України у розробці та втіленні пріоритетних для країни реформ. Використовуючи міжнародну експертизу та широкий галузевий досвід наших фахівців, Офіс надає комплексну підтримку Кабінету Міністрів, супроводжуючи реформи від аналізу проблеми і розробки ідеї та механізму її впровадження до моніторингу ефективності та комунікації змін.

  Ми шукаємо 5 висококваліфікованих фахівців на наступні посади:

  • Старший експерт з права (Європейська інтеграція - вільний рух товарів)
  • Старший експерт з права (Європейська інтеграція - політика щодо інтелектуальної власності)
  • Старший експерт з права (Європейська інтеграція - аграрна та земельна політика)
  • Старший експерт з права (Європейська інтеграція - політика щодо довкілля та змін клімату)
  • Старший експерт з права (Європейська інтеграція - зовнішня, безпекова та оборонна політика)

  Вказані фахівці забезпечуватимуть надання адресної технічної підтримки Секретаріату Кабінету Міністрів України та визначеним міністерствам і відомствам.

  Співробітники Офісу реформ працюватимуть за консультаційними контрактами. Рівень оплати праці є конкурентним та визначається індивідуально на основі оцінки знань, компетенцій та професійного досвіду кандидата. Співробітники Офісу не є державними службовцями*. До участі у конкурсному відборі допускаються тільки громадяни України.

  Консультаційний контракт розпочне діяти з грудня 2022 року, а його загальна тривалість становитиме 9 місяців. Залежно від наявності фінансування, результатів роботи обраного консультанта та конкретних потреб програми URA, консультаційний контракт може бути продовжено. Контракт передбачає повну зайнятість.

  Кандидатам необхідно надіслати заповнену аплікаційну форму, професійну рекомендацію, резюме, два додаткові контакти рекомендодавців та угоду про нерозголошення на адресу rdo@kmu.gov.ua до 23:59 (GMT+2) 9 грудня 2022 року.

  Усі документи мають бути заповнені англійською мовою. Кандидати, які надіслали неповний пакет документів, не будуть розглядатися у конкурсному відборі. Відібрані кандидати будуть запрошені на наступний етап відбіркової процедури.

  Посилання на файл з детальним описом посад (TOR)

  Посилання на Аплікаційну форму та Угоду про нерозголошення

  Приєднуйтесь до команди професіоналів!

  *Офіс реформ КМУ є частиною програми «Українська архітектура реформ», яка фінансується з Багатостороннього Донорського Фонду Стабілізації та Сталого Розвитку України (MDA), що керується ЄБРР. Учасниками Фонду є Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, Великобританія, Сполучені Штати Америки та Європейський Союз, найбільший донор.

  Більше інформації про Офіс за посиланням.

  Announcement of the selection of consultants to the Reforms Delivery Office at the Cabinet of Ministers of Ukraine

  The Reforms Delivery Office (RDO) is an advisory body, which assists the Government of Ukraine in the development and implementation of priority reforms. Using the international expertise and extensive industry experience of our experts, the Office provides comprehensive support to the Cabinet of Ministers, accompanying reforms from problem analysis and development of the concept and mechanism of its implementation to monitoring the effectiveness and communicating change.

  We are looking for 5 highly qualified:

  • Senior Legal Expert (European Integration – Free movement of goods)
  • Senior Legal Expert (European Integration – Intellectual property policy)
  • Senior Legal Expert (European Integration – Agrarian and Land policy)
  • Senior Legal Expert (European Integration – Environment and Climate change
  • policy)
  • Senior Legal Expert (European Integration – Foreign, Security, and Defense
  • policy)

  The selected professionals will provide targeted technical assistance to the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine and to defined ministries and agencies.

  The RDO consultants will work under advisory contracts. Salary level offered is competitive and will be determined individually based on assessment of candidate’s knowledge, competencies, and professional experience. The RDO consultants are not civil servants*. Only Ukrainian nationals are eligible to apply.

  This consultancy assignment is expected to start in December 2022 and has an estimated overall duration of 9 months. Subject to the availability of funding, the performance of the selected consultant and the specific needs of the URA programme, this assignment may be extended. Level of efforts: full-time

  Applicants have to send a completed application form, a professional recommendation, CV, contact details for two further referees and non-disclosure agreement to the e-mail rdo@kmu.gov.ua until 23:59 (GMT + 2) on December 9, 2022.

  All documents must be filled in English. Candidates who sent an incomplete application will not be considered. Shortlisted candidates will be invited to the next round of selection.

  Link to the file with detailed job descriptions (TOR)

  Link to the Application Form and Non-disclosure Agreement

  * Reforms Delivery Office is part of the program “Ukraine Reforms Architecture” which is financed from the Ukraine Stabilisation and Sustainable Growth Multi-Donor Account managed by the EBRD. Contributors to the MDA are Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Poland, Sweden, Switzerland, the United Kingdom, the United States and the European Union, the largest donor.

  More information about the RDO is available following the link.