• In English
 • Оголошено повторне проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади голови правління ПАТ "ДАК "Ліки України"
  Департамент з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 25 жовтня 2018

  25
  жовтня

  19:35

  четвер
  31
  грудня

  23:59

  понеділок
  м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2 .

  Кабінет Міністрів відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3 вересня 2008 р. № 777, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 489 оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади голови правління публічного акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Ліки України" (ПАТ "ДАК "Ліки України").

  Найменування товариства: публічне акціонерне товариство "Державна акціонерна компанія "Ліки України" (ПАТ "ДАК "Ліки України").

  Адреса ПАТ "ДАК "Ліки України": 04075, м. Київ, вул. Максименка Федора, б. 28.

  Основні напрями діяльності товариства: 

  забезпечення роздрібної та оптової торгівлі лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

  організація виконання державного замовлення на виробництво та забезпечення використання державних ресурсів лікарських засобів, виробів медичного призначення за погодженням з Кабінетом Міністрів України;

  поповнення державних запасів лікарських засобів на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань тощо в межах коштів, передбачених державним бюджетом;

  участь у закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення для державних, регіональних та місцевих потреб;

  виробництво лікарських та наркотичних засобів, психотропних речовин (їх аналогів та прекурсорів);

  визначення потреби держави, закладів охорони здоров’я і населення України в лікарських засобах та виробах медичного призначення, аптечному обладнанні.

  Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади голови правління ПАТ "ДАК "Ліки України":

  - повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста у таких галузях: "фінанси", "математичні науки", "інженерні науки", "бухгалтерський облік та аудит", "управління", "адміністрування бізнесу", "право", "медицина", "лікувальна справа", "фармація";

  - володіння лідерськими якостями та якостями для управління змінами, зокрема, бездоганна ділова репутація;

  - досвід управлінської діяльності на керівній чи прирівняній до неї посаді або на державній службі не менше 5 років, зокрема (але не обмежуючись) у сферах виробництва фармацевтичних препаратів та матеріалів, торгівлі фармацевтичними товарами, бухгалтерського обліку та аудиту, лікування та медичного обслуговування населення;

  - досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління;

  - комплаєнс та управління ризиками, досвід впровадження таких систем;

  - громадянство України;

  - відсутність заборон, визначених Законом України "Про очищення влади";

  - вільне володіння державною мовою.

  Претендент повинен:

  - продемонструвати базове розуміння законодавчих актів, що регулюють діяльність Компанії, бізнес-середовища Компанії, глобальних тенденцій та перспектив розвитку цієї галузі в Україні та країнах Європейського Союзу;

  - знати перспективи та тенденції розвитку відповідного сектору економіки;

  - мати досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії;

  - мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;

  - не бути на час подання заяви та протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мати суттєвих ділових стосунків із такою особою;

  - не бути на час подання заяви та протягом останніх трьох років посадовою особою або працівником, членом наглядової ради, власником корпоративних прав, представником суб’єкта господарювання, основна діяльність якого є аналогічною діяльності ПАТ "ДАК "Ліки України";

  - не бути аудитором ПАТ "ДАК "Ліки України" та не брати участі в аудиті Компанії або її дочірніх підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, а також не бути таким аудитором та не брати участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки;

  - не бути аудитором суб’єкта господарювання, основна діяльність якого є аналогічною діяльності ПАТ "ДАК "Ліки України", його дочірніх підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених підрозділів та не брати участі в аудиті таких суб'єктів як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, а також не бути таким аудитором та не брати участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки;

  - не бути близькою особою з особами, зазначеними у попередніх положеннях (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції").

  Буде перевагою:

  - досвід роботи на вищих керівних посадах або у наглядових радах (радах директорів) у великих компаніях;

  - досвід роботи в суб’єктах господарювання фармацевтичного напряму діяльності;

  - досвід залучення інвесторів, фінансових установ.

  Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

  - заяву на участь у конкурсі на ім’я Державного секретаря Кабінету Міністрів України, голови постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, Бондаренка В. В.

  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, skype).

  Разом із заявою претендент подає:

  - належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту;

  - біографічну довідку (резюме);

  - конкурсну пропозицію;

  - згоду на обробку персональних даних;

  - рекомендації та інші документи на його розсуд.

  Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

  У разі подання заяви та відповідних документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає підписану заяву.

  Вимоги до конкурсної пропозиції:

  конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (формат Microsoft Word/PDF/презентація Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів). Конкурсна пропозиція має складатись з трьох розділів:

  поточна ситуація і проблеми ПАТ "ДАК "Ліки України" та галузі;

  шляхи вирішення проблем Компанії та перспектив її розвитку;

  конкурентні переваги претендента.

  Конкурсна пропозиція розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, може містити проект стратегічного плану розвитку Компанії на середньострокову перспективу, в якому передбачаються:

  - детальний першочерговий план реформування Компанії протягом одного року;

  - заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників Компанії, підвищення його конкурентоспроможності;

  - обсяг надходження коштів до бюджетів;

  - пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Компанії;

  - пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

  Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом     30 календарних днів після оприлюднення даного оголошення і подаються у закритих конвертах (крім копії документа, що посвідчує особу, та згоди на обробку персональних даних, які у відкритому вигляді прикріплюються до конверта).

  Заяви приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, Постійно діюча комісія з конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, (з позначкою "Конкурс – ДАК "Ліки України") або на електронну пошту: kalenskiy@kmu.gov.ua.

  Телефон для довідок: (044)256-74-78, адреса електронної пошти: tter@kmu.gov.ua.

  Конкурсний відбір починається з 26 жовтня 2018 року.

  Конкурсний відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ,  вул. М. Грушевського, 12/2 .

  Зразок Заяви.docx

  Згода на обробку персональних даних.docx

  Фінансовий звіт (консолідований).pdf

  Додаток 1 -фінансовий звіт.pdf

  Додаток 2-Примітки до фінансового звіту.pdf