• In English
 • Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"
  опубліковано 19 листопада 2018

  20
  листопада

  10:00

  вівторок
  09
  січня

  18:00

  середа

  Кабінет Міністрів України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” та Наказу Міністерства інфраструктури України від 26 вересня 2018 р. № 435 “Про конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради  державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” оголошує відбір на посади незалежних членів наглядової ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль”.

  Найменування підприємства: державне підприємство “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (ДП МА “Бориспіль”).

  Місцезнаходження ДП МА “Бориспіль”: Україна, 08300, Київська область, Бориспільський район, село Гора, вулиця Бориспіль-7.

  Основні напрями діяльності підприємства: 

  ДП МА “Бориспіль” створений для здійснення господарської діяльності з метою:

          

           отримання прибутку (доходу) від здійснення господарської діяльності;

  наземного і технічного обслуговування повітряних суден авіакомпаній, що використовуються на внутрішніх, міждержавних і міжнародних повітряних лініях;

  своєчасного задоволення попиту економіки та суспільних потреб в наданні першочергових послуг для здійснення авіаційних перевезень пасажирів та вантажу;

  забезпечення авіаційної безпеки та безпеки польотів.

  Основними предметами діяльності ДП МА “Бориспіль” є:

  • надання послуг із забезпечення зльоту-посадки, стоянки повітряних суден, авіаційної безпеки;
  • діяльність, пов’язана з користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах частот загального та спеціального користування, і направлених на забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів;
  • надання послуг з наземного обслуговування повітряних суден, екіпажів, пасажирів;
  • надання послуг із забезпечення польотів на аеродромі Київ/Бориспіль;
  • надання послуг із заправки паливом повітряних суден та інших транспортних засобів;
  • надання послуг із здійснення реєстрації та обслуговування пасажирів;
  • надання послуг пасажирам перед польотом та після польоту;
  • організація радіо забезпечення польотів, робота радіозв’язку та інших засобів спеціального зв’язку, контроль їх технічного стану і дотримання встановлених правил експлуатації;
  • виконання робіт по світлотехнічному забезпеченню польотів і усієї виробничої діяльності аеропорту;
  • ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів, а саме ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
  • здійснення технічного обслуговування повітряних суден по всіх видах технічного обслуговування.

  Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради

  ДП МА “Бориспіль”, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради:

   

  Претендент повинен

   

  • мати вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: “управління та адміністрування транспорту”, “фінанси”, “економіка”,  “бухгалтерський облік та аудит”, “виробництво та технології”, “адміністрування бізнесу”, “міжнародні відносини”, “право”;
  • мати стаж роботи не менше 10-ти років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах:
  • управління великими підприємствами (в т.ч. транспортними);
  • корпоративне управління, робота у наглядових радах;
  • розвиток бізнесу та операційне управління в першу чергу у авіаційній галузі (аеропорт, авіакомпанія);
  • надання авіаційних послуг, розвиток авіаційної галузі, функціонування авіаційного транспорту, розвиток інфраструктури аеропорту, логістика, ERP системи та системи управління ІТ та захистом інформації, розвиток нових напрямків, трансферних пасажиропотоків;
  • управління ризиками, фінанси і аудит;
  • інвестиційна діяльність, міжнародні ринки капіталу;
  • юриспруденція
  • мати повну цивільну дієздатність;
  • мати бездоганну ділову репутацію дотримуватися принципів неупередженості та добропорядності;
  • не мати непогашеної судимості;
  • мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;
  • володіти лідерськими якостями та досвідом управління змінами;
  • відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;
  • вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською мовами;
  • взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 30 робочих днів на рік;
  • продемонструвати базове знання законодавчих актів, що регулюють діяльність надання авіаційних послуг, функціонування авіаційного транспорту та аеропортів, умов бізнес-середовища розуміння глобальних тенденцій, перспектив розвитку галузі України та країн Європейського Союзу;
  • не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав ділових стосунків із такою особою.

  Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України

  не є та не був протягом останніх п’яти років посадовою особою ДП МА “Бориспіль” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

  не є та не був протягом останніх трьох років працівником ДП МА “Бориспіль” або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;

  не є та не був афілійованою чи пов’язаною особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України "Про акціонерні товариства" та Законі України "Про запобігання корупції") ДП МА “Бориспіль” та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

  не отримує та не отримував від ДП МА “Бориспіль” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи;

  не є державним службовцем чи представником держави;

  не посідає виборні посади та не є посадовою особою органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування;

  не є аудитором ДП МА “Бориспіль” та не бере участь в аудиті ДП МА “Бориспіль” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, а також не був таким аудитором та не брав участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради;

  не має та не мав протягом останніх 5 років господарські або цивільно-правові відносини з ДП МА “Бориспіль” або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, яке має або мало такі зв’язки;

  не є та не був протягом останніх трьох років посадовою особою або працівником, представником суб’єкту господарювання, основна діяльність якого полягає у наданні на території України авіаційних послуг, функціонування авіаційного транспорту, розвиток інфраструктури аеропорту, які є аналогічними з діяльністю ДП МА “Бориспіль”;

  не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції").

  Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій

   

  стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії;

  управління діяльністю суб’єктів господарювання у сферах надання авіаційних послуг, розвиток інфраструктури аеропорту, логістика, ERP системи та системи управління ІТ та захистом інформації, досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;

  фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

  корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління та організація роботи наглядової ради (ради директорів);

  комплаєнс та управління ризиками і досвід впровадження таких систем.

  Буде перевагою

  досвід роботи у великих компаніях авіаційної галузі, в тому числі іноземних;

  володіння іноземними мовами;

  досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих компаніях (зокрема, на посадах генерального директора, директора дивізіону, голови/члена правління);

  досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;

  досвід залучення інвесторів, фінансових установ, реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств (кредити, облігації, первинний випуск акцій на біржі тощо);

  досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін;

  Очікувані функції незалежних членів наглядової ради ДП МА “Бориспіль”

   

  1. Визначення стратегії та контроль за її реалізацією

  визначення стратегії ДП МА “Бориспіль” та нагляд за її реалізацією, зокрема через розгляд та затвердження середньострокового та довгострокового плану дій, запропонованого вищим керівництвом компанії у відповідності до політики державної власності;

  нагляд за розробкою та впровадженням політик та процедур у сфері управління ризиками;

  розгляд річних бюджетів та бізнес-планів компанії, а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна;

  визначення показників ефективності роботи вищого керівництва компанії, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів.

  2. Корпоративне управління

  вживання належних заходів прозорості для зростання публічної довіри до ДП МА “Бориспіль”, а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідність його дій нормативно-правовій та регуляторній базі України;

  відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у ДП МА “Бориспіль”;

  забезпечення відповідності найкращим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка її впливу на результати роботи компанії, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління за необхідністю;

  забезпечення належної взаємодії між компанією та акціонером і ключовими зацікавленими сторонами.

  3. Контроль за діяльністю вищого керівництва компанії

  регулярна оцінка ефективності роботи вищого керівництва та, у разі необхідності, доповнення або заміна, включаючи звільнення, вищого керівництва;

  забезпечення належного планування кадрового резерву на ключові керівні позиції компанії;

  визначення параметрів винагороди вищого керівництва, включаючи мотивацію та премії за результатами роботи та досягнення цілей компанії;

  нагляд за забезпеченням вищим керівництвом ДП МА “Бориспіль” фінансової стабільності компанії;

  забезпечення відповідності дій вищого керівництва ДП МА “Бориспіль” найкращим стандартам корпоративного управління;

  розгляд та затвердження планів діяльності вищого керівництва ДП МА “Бориспіль” щодо ефективного керування дочірніми компаніями, філіалами, представництвами або іншими підрозділами чи суб’єктами господарювання, підконтрольними ДП МА “Бориспіль”.

  4. Узгодження інтересів

  забезпечення узгодженості мотивації та дій вищого керівництва ДП МА “Бориспіль”  найкращим інтересам компанії;

  запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів серед вищого керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання активів компанії та зловживання в операціях із пов’язаними особами.

  5. Аудит та контроль

  забезпечення наявності у ДП МА “Бориспіль” належної системи вчасного та достовірного обліку та звітності у відповідності до поточних та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту;

  забезпечення повного та прозорого розкриття інформації згідно українських та міжнародних стандартів, включаючи забезпечення регулярних незалежних аудитів, із забезпеченням захисту суттєвої інформації, розкриття якої може зашкодити конкурентній позиції ДП МА “Бориспіль” на ринку;

  забезпечення наявності у ДП МА “Бориспіль” належних систем контролю, в тому числі систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, а також дотримання нормативно-правової та регуляторної бази, в рамках якої працює компанія.

  6. Прозорість та розкриття інформації

  сприяння прозорості діяльності та розкриття інформації, а також якості комунікацій у відповідності до законодавства України та згідно з найкращими практиками.

  7. Консультування

  консультування вищого керівництва компанії у вирішенні складних питань, супроводження ключових трансформаційних проектів та організаційних змін у компанії через участь у роботі комітетів наглядової ради.

  Вирішення інших питань, що згідно із законом і статутом підприємства належать до виключної компетенції наглядової ради.

   

  Наглядова рада сукупно повинна володіти максимальним набором компетенцій, наявність яких вимагається від окремих кандидатів у члени наглядової ради. Члени наглядової ради повинні мати досвід роботи в різних галузях.

   

   

   

  Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

  заяву на участь у відборі на ім’я голови комісії з відбору незалежного члена наглядової ради ДП МА “Бориспіль” Дехтяренко С. С. (українською та/або англійською мовою).

  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності).

  Разом із заявою:

  копію документа, що посвідчує особу;

  копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи. Таким документом можуть бути: довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної Компанії; податкова декларація (від державної влади); довідковий (рекомендаційний) лист керівника; трудові (цивільно-правові) договори; інші документи;

  копію документа про вищу освіту (перекладений на українську та/або англійську мову);

  біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами);

  згоду на обробку персональних даних (українською та/або англійською мовою);

  рекомендації (за наявності);

  заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради ДП МА “Бориспіль” (українською та/або англійською мовою);

  мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією та обґрунтування відповідності одній або декільком компетенцій.

  Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

   

  Заяви щодо участі у відборі приймаються з 10:00 (за київським часом) 20 листопада 2018 року до 18:00 (за київським часом) 9 січня 2019 року:

  в електронному вигляді на електронну пошту cv@kmu.gov.ua;

  або

  в паперовому вигляді на поштову адресу: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору незалежного члена наглядової ради ДП МА “Бориспіль”.

  Телефон для довідок: +38 (044) 256-67-88, 256-67-56

  Заява щодо незалежності.docx

  заява на участь.docx

  Згода на обробку даних.docx

  Фінансова звітність.pdf