• In English
 • Основні нормативно-правові акти з питань формування Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку

  Закон України “Про засади державної регіональної політики” (посилання на офіційному веб-порталі Верховної Ради України)

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text


  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 “Про затвердження Порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегії і плану заходів” (посилання на офіційному веб-порталі Верховної Ради України)

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-%D0%BF#Text


  Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 932 “Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів” (посилання на офіційному веб-порталі Верховної Ради України)

  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2015-%D0%BF#Text