• In English
  • Державна стратегія регіонального розвитку на 2021- 2027 роки та план заходів з її реалізації

    Державна стратегія регіонального розвитку на 2021-2027 роки (посилання на офіційному веб-порталі Верховної Ради України)

    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text