• In English
 • Конкурсний відбір на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики,13.11.2017

  06.12.2017 | 17:53

  Інформація про переможців конкурсного відбору

  За результатами конкурсного відбору на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, оголошеного Секретаріатом Кабінету Міністрів України 13 листопада 2017 р., комісією з проведення конкурсного відбору визначено переможцем Левченко Катерину Борисівну.

   

   

  13.11.2017 | 17:05

  ОГОЛОШЕННЯ 

  про проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади

  Урядового уповноваженого з питань гендерної політики 

   

  Секретаріат Кабінету Міністрів оголошує конкурсний відбір на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, який відбудеться 23 листопада 2017 р. у Секретаріаті Кабінету Міністрів України (м. Київ, вул. Грушевського 12/2).

  Основними напрямами діяльності Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, відповідно до Положення про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 390, є:

  сприяння забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

  підготовка пропозицій щодо забезпечення ефективної реалізації державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, удосконалення механізму її реалізації;

  участь відповідно до компетенції у координації роботи міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

  участь у підготовці державних доповідей, які стосуються стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, розробленні державних програм з питань гендерної рівності, проведенні моніторингу та здійсненні контролю за виконанням Національного плану з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року;

  проведення моніторингу щодо врахування Кабінетом Міністрів України принципу гендерної рівності під час прийняття нормативно-правових актів;

  участь у здійсненні Прем’єр-міністром України представництва Кабінету Міністрів України у міжнародних зустрічах і форумах, у тому числі з Комісією ООН із статусу жінок, Радою Безпеки ООН на сесіях з порядку денного “Жінки, мир, безпека”, Ради Європи, ОБСЄ тощо;

  співпраця та взаємодія з громадянським суспільством з питань щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства;

  забезпечення інформування громадськості через засоби масової інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також про прийняття Кабінетом Міністрів України рішень із зазначених питань;

  виконання інших функцій відповідно до Положення про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики, а також доручень керівництва Кабінету Міністрів України.

  Для участі у конкурсному відборі на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики кандидати повинні відповідати таким вимогам:

            наявність громадянства України (відсутність подвійного громадянства);

            наявність вищої освіти другого рівня (за ступенем магістра) за однією із з таких спеціальностей у галузі знань: “Гуманітарні науки”, “Право”, “Соціальні та поведінкові науки”, “Соціальна робота” або “Публічне управління та адміністрування”;

            наявність досвіду роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, що мають документально підтверджений досвід проведення аналізу практики правозастосування, розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, проектів актів законодавства та підготовки державних програм, не менше п'яти років, або досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування не менше трьох років;

            відсутність заборон, визначених Законом України “Про очищення влади”;

            вільне володіння державною мовою.

  Кандидат повинен знати (володіти):

            базові та спеціальні нормативно-правові акти, зокрема Конституцію України; Загальну декларацію прав людини; Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод; Декларацію про ліквідацію дискримінації у відношенні жінок; Конвенцію ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації по відношенню до жінок; резолюцію Ради Безпеки ООН № 1325; Кодекс законів про працю України; Закон України “Про Кабінет Міністрів України”; Закон України “Про державну службу”; Закон України “Про запобігання корупції”; Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”; Закон України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні”; Закон України “Про попередження насильства в сім’ї”; Національну стратегію у сфері прав людини, затверджену Указом Президента України від     25 серпня 2015 р. № 501/2015; постанову Кабінету Міністрів України від            12 квітня 2006 р. № 504 “Про проведення ґендерно-правової експертизи”; Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950; Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 850 тощо;

            перспективи та тенденції розвитку відповідного напряму державної політики;

            етику ділового спілкування та ведення переговорів, у тому числі з представниками міжнародних організацій.

  Для участі у конкурсному відборі на зайняття вакантної посади Урядового уповноваженого з питань гендерної політики кандидат подає (особисто або поштою) такі документи:

            письмову заяву про участь у конкурсному відборі, що повинна містити відомості про кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, адреса для листування, контактний номер телефону та адреса електронної пошти, у разі її наявності), а також викладення основних мотивів для зайняття посади та пропозицій щодо ефективної реалізації повноважень, передбачених зазначеною посадою;

            біографічну довідку (резюме);

            копію паспорта громадянина України;

            копію (копії) документа (документів) про освіту;

        копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

            декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

            письмову заяву, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

            згоду на обробку персональних даних.

  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

  Розмір посадового окладу Урядового уповноваженого з питань гендерної політики – 14 000 гривень.

  Громадяни України, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі, подають особисто або надсилають поштою необхідні документи за адресою:

  01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів, Департамент кадрового забезпечення (з позначкою “на конкурсний відбір”), телефони для довідок: (044) 256-69-85, 256-73-12.

  Документи приймаються: до 18-00 20 листопада 2017 року.

  Дата проведення конкурсного відбору: 23 листопада 2017 року.

  Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на Урядовому веб-порталі.

  Документи:

  Зразок заяви на конкурс.doc

  Зразок заяви на люстрацію.doc

  Повідомлення на Урядовий портал про результати конкурсу (1).doc