• In English
 • Відбір кандидатів у члени комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів


  Оголошення про проведення відбору кандидатів
  у члени комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

  З метою реалізації положень статті 12 Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” оголошується відбір кандидатів у члени комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

  До участі у відборі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

  мають не менш як десятирічний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатурі, наукових установах, судах в іноземних державах та/або в міжнародних організаціях;

  мають бездоганну ділову репутацію;

  мають необхідні знання та навички, зокрема:

  для національних експертів досвід:

  розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, інших видах судових проваджень, майна і ліквідних активів боржника для цілей виконавчого провадження, в процедурах банкрутства, розшуку майна боржників фінансових установ, передусім, банків, з метою звернення стягнення на нього за борговими зобов’язаннями;

  правового або фінансового дью-дилідженсу організацій, які володіють або управляють проблемними активами – майна, щодо якого існують обтяження правового та/або фактичного характеру, або яке є предметом спору у судах чи адміністративних процедурах, щодо якого вчиняються перешкоди у здійсненні прав на нього, або існують інші штучно створені обставини, що унеможливлюють вільне здійснення прав на такі активи їх добросовісним та законним володільцем, або в аналогічних аналітичних заходах щодо таких активів, зокрема, з питань аналізу чинників формування ринкової вартості активів, розрахунку доходів від їх використання чи продажу;

  застосування права на відчуження, розпорядження та/або користування речовими доказами в межах кримінального провадження;

  примусового (всупереч волі власника) відчуження активів, в тому числі, але не виключно, у спосіб звернення на предмет застави, іпотеки;

  проведення процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою (заходів з міжнародної правової допомоги);

  завершених наукових досліджень у сфері правового та/або організаційного забезпечення здійснення розшуку та/або управління активами, здобутими внаслідок кримінальних правопорушень;

  для іноземних експертів досвід:

  розшуку активів та/або управління активами в установах розшуку активів (створених відповідно до рішення Ради ЄС № 2007/845/JHA) та/або установах з управління арештованими активами (створеними відповідно до статті 10 Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2014/42/EU);

  брали участь в оцінюванні результативності іноземних установ розшуку активів та/або установ з управління арештованими активами;

  працюють або мають досвід роботи в міжнародних організаціях (проектах), мережах та інституціях, які працюють у сфері виявлення та розшуку активів, отриманих незаконним шляхом;

  працюють або мають досвід роботи в конвенційних органах та інших механізмах ООН, діяльність яких спрямована на розшук та повернення активів отриманих незаконним шляхом (Конференція Держав – учасниць Конвенції ООН проти корупції, робочій групі з питань повернення активів в рамках Конференції);

  мають досвід роботи в ЄСПЛ (судді, представники секретаріату Суду).

  Для участі у відборі кандидати у члени комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, подають такі документи:

  - CV кандидатів;

  - контактні дані кандидатів та/або порядок зв’язку з ними;

  - інформацію про можливість участі кандидатів у співбесіді (можливість бути присутніми на співбесіді фізично або за допомогою Skype);

  - мотиваційні листи від кандидатів із обов’язковим зазначенням дати, з якої кандидат може приступити до виконання обов’язків члена комісії;

  - інформацію про можливість проведення співбесіди українською мовою або необхідність перекладача.

  Документи приймаються: з 1 червня до 31 грудня 2018 р. (включно) на електронну адресу kom_arma@kmu.gov.ua або поштою на адресу Секретаріату Кабінету Міністрів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського,12/2).

  Прийом документів, їх попереднє опрацювання та проведення співбесід з кандидатами у члени комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здійснюватиметься робочою групою за участю представників Мін’юсту та Секретаріату Кабінету Міністрів, утвореною Кабінетом Міністрів (пункт 9 розділу 7 протоколу № 14 від 18 квітня 2018 р.).

  Повідомляємо про продовження до 31 грудня 2018 р. (включно) строку прийому документів для участі у відборі кандидатів у члени комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочині.