• In English
 • Конкурс з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

  Відповідно до пункту 18 Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобіганнякорупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 170 (далі – Положення), для участі у конкурсі кандидат на посаду члена Національного агентства з питаньзапобігання корупції подає до конкурсної комісії такідокументи:

  1. заяву про участь у конкурсі з наданнямзгоди на проведення спеціальної перевірки та згодина обробку персональних даних відповідно до закону та заяву, передбачену Законом України "Про очищення влади";
  2. копію паспорта громадянина України;
  3. автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім'я (усівласні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові(за наявності), число, місяць, рік і місценародження; відомості про громадянство, освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборнихпосадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, про наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичноюпартією протягом року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, про наявність чи відсутність судимості;
  4. інші документи, передбачені законом для проведення спеціальної перевірки (копії документівпро освіту, вчені звання, наукові ступені; копіюдекларації про майно, доходи, витрати ізобов'язання фінансового характеру за минулий рік; копія медичної довідки про стан здоров'я; копіявійськового квитка (для військовослужбовців абовійськовозобов'язаних); копії довідки про допуск додержавної таємниці (у разі наявності)).

  Кандидат на посаду члена Національногоагентства може подати також додаткову інформаціюстосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня іділової репутації (копії документів про підвищеннякваліфікації, характеристики, рекомендації, науковіпублікації тощо).

  Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 19 Положення відомості з поданих кандидатами документів підлягають оприлюдненню протягомтрьох робочих днів після закінчення строку поданнязаяв на конкурс на офіційному веб-сайті КабінетуМіністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” віднесенідо інформації з обмеженим доступом, та відомостейпро номер контактного телефону, адресу електронної пошти кандидата на посаду члена Національного агентства.

  Інформацію про час та місце проведеннязасідання конкурсної комісії буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України в порядку встановленому Положенням.

  Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів.

  Секретаріат Кабінету Міністрів Українизабезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

  Відомості про кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

  На виконання пункту 19 Положення пропроведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобіганнякорупції, затвердженого постановою КабінетуМіністрів України від 25.03.2015 № 170, оприлюднено відомості з поданих відповідно до пункту 18 цього Положення документів, крімвідомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації зобмеженим доступом, та відомостей про номер контактного телефону, адресу електронної поштикандидата на посаду члена Національного агентства.

  Інформація про результати конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

  На виконання Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 118 утворено Національне агентство з питань запобігання корупції (далі –Національне агентство).

  Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 170 затверджено Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Положення) та Регламент роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Регламент).

  Статтею 5 Закону визначено вимоги до складу Національного агентства, в тому числі до порядку його формування.

  Відповідно до частини першої статті 5 Закону Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п'ять членів.

  Згідно з абзацом другим частини третьої статті 5 Закону Прем'єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади членів Національного агентства кандидатів, відібраних конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів України та яка здійснює організацію та проведення конкурсу.

  Відповідно до пункту 22 Положення інформація про кандидатів на посади членів Національного агентства, які були відібрані для проходження співбесіди з конкурсною комісією, та про кандидатів, відібраних конкурсною комісією для призначення на посаду члена Національного агентства, подається Прем'єр-міністрові України та оприлюднюється конкурсною комісією на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.

  За результатами проведеного конкурсу конкурсна комісія з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства відібрала таких кандидатів для проходження співбесіди з конкурсною комісією:

  ВАКАРОВ Василь Дмитрович
  ВАРИШКО Петро Васильович
  ВЕНІСЛАВСЬКИЙ Федір Володимирович
  ГАЛІГУЗОВА Олена Федорівна
  ДМИТРІЄВ Юрій Валерійович
  ІСКРА Ігор Іванович
  КОНОВАЛЕНКО Костянтин Євгенович
  КОРЧАК Наталія Миколаївна
  МАРЦІНКІВ Анна Бенедиктівна
  МАСЕЛКО Роман Анатолійович
  МАШТАБЕЙ Сергій Валентинович
  ПЕЧЕНКІН Ігор Віталійович
  СЕРЬОГІН Олександр Юрійович
  СКОПИЧ Олександр Дмитрович
  ЧИЖИКОВСЬКИЙ Вадим Сергійович
  ЧУМАК Віктор Васильович
  ШАЛГОРОДСЬКИЙ Владислав Миколайович
  ШИШКІН Віктор Іванович
  ШУМСЬКИЙ Сергій Станіславович
  ЮРЧИШИН Василь Миколайович
  ЯКИМЮК Богдан Миколайович
  ЯРЕМЕНКО Сергій Петрович

  За результатами проведеного конкурсу комісія з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства відібрала таких кандидатів для призначення на посади членів Національного агентства:

  СКОПИЧ Олександр Дмитрович
  ЧУМАК Віктор Васильович
  КОРЧАК Наталія Миколаївна.

  Оголошення про засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції 

  У п’ятницю, 18 грудня 2015 року відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

  Початок заходу: 12:00.

  Місце проведення: Міністерство юстиції, м. Київ, пров. Рильський, 10.

  Оголошення про проведення повторного конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції 

  За результатами конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – конкурс) обрано трьох з п’яти кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), яких Кабінетом Міністрів України 11 грудня цього року призначено на посади.

  Для визначення двох кандидатів на вакантні посади членів Національного агентства Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 25 грудня 2015 року № 1379 про проведення повторного конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства.

  До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

  • є громадянами України;
  • досягли 35-річного віку;
  • мають вищу освіту;
  • володіють державною мовою;
  • здатні за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки члена Національного агентства.

  Для участі у конкурсі кандидат на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції подає до конкурсної комісії такі документи:

  1. заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки та згоди на обробку персональних даних відповідно до закону та заяву, передбачену Законом України «Про очищення влади»;
  2. копію паспорта громадянина України;
  3. автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), ім’я (усі імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості; інші документи, передбачені законом, для проведення спеціальної перевірки.

  Кандидат на посаду члена Національного агентства може подати також додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і ділової репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо)

  Документи приймаються через Міністерство юстиції України (м. Київ, пров. Рильський, 10, каб. 205) з 9:00 до 18:00 з 04 по 18 січня 2016 року (контактна особа – Дячок Тетяна Омелянівна, тел.: (044) 271-16-37, (044) 271-16-87).

  Оголошення про проведення у Міністерстві юстиції України чергового засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції 

  30 січня 2016 року у Міністерстві юстиції України (м. Київ, пров. Рильський, 10) об 11.00 відбудеться чергове засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

  Звертаємо вашу увагу, що усі кандидати на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції мають заповнити «Анкету самооцінювання кандидата на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції» (нижче за посиланням) та повернути її до 18.00  27 січня 2016 року на електрону адресу zam_min@minjust.gov.ua

  Зазначена анкета стане вагомим джерелом для визначення кваліфікації та досвіду кожного кандидата при прийнятті рішення щодо запрошення його на співбесіду.

  Кожен кандидат несе відповідальність за достовірність вказаних у анкеті відомостей, а також за надання матеріалів та/або посилань, що підтверджують зазначені дані.

  Звертаємо вашу увагу, що ім’я файлу повинно містити прізвище кандидата та назву документа: «Прізвище_Анкета». Заповнена анкета роздруковується та підписується із зазначенням дати на останній сторінці анкети, сканується та надсилається у форматі PDF (Portable DocumentFormat) на зазначену вище електрону адресу, оригінал роздрукованої та підписаної анкети направляється на адресу Міністерства юстиції України поштою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, першому заступнику Міністра юстиції України Севостьяновій Н.І., «Анкета кандидата на посаду члена НАЗК». 

  Оголошення про засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

  5 лютого 2016 року відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції.

  Під час засідання відбудеться розгляд анкет самооцінювання тих кандидатів, які попередньо пройшли до наступного етапу відбору, а саме:

  1. АРХОМЕНКО-КУЦЕВІЛ Оксана Ігорівна
  2. ВАСИЛЕВСЬКИЙ Олег Володимирович
  3. БУТКО Юрій Іванович
  4. СТЕПАНОВ Валерій Анатолійович
  5. ДУДА Олексій Гнатович
  6. РАДЕЦЬКИЙ Руслан Станіславович
  7. ЗАРУБА Дмитро Васильович
  8. КАРМАЗИН Роман Васильович
  9. ГУРА Юрій Миколайович
  10. КРИВЕНКО  Борис Григорович
  11. ЛЕЩЕНКО Микола Миколайович
  12. ЗОНТОВ Олег Вячеславович
  13. ДУЛЬСЬКА Наталія Василівна
  14. СЕРГІЄНКО Юрій Вікторович
  15. РЯБОШАПКА Руслан Георгійович
  16. ПОЛУБІНСЬКИЙ Віктор Ростиславович
  17. КОРЕЦЬКИЙ Андрій Віталійович
  18. ЛОСІХІН Олег Олегович
  19. МАРТИНЕНКО Юрій Володимирович
  20. ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович
  21. КОШЕЛЬ Олексій Миколайович
  22. САПРИКІН Олександр Миколайович
  23. ГАЛУШКА Олександр Дмитрович
  24. ПОРХУН Наталія Степанівна
  25. ТИЩЕНКО Юлія Анатоліївна
  26. ВАРИЧ Сергій Якович
  27. СІРЯКОВ Олександр Іванович
  28. СІВЕРС Роберт Валерійович
  29. ХАВРОНЮК Микола Іванович
  30. ГАТАЛЯК Тарас Іванович
  31. ЯСКЕВИЧ Андрій Йосипович
  32. ПОЛІЩУК Олег Васильович
  33. ГУЛА Сергій Євгенович
  34. КУДРИК Костянтин Ярославович
  35. БОЖКО Микола Петрович
  36. КУПРІЙ Володимир Олександрович
  37. ДОЛІНСЬКИЙ Олег Григорович
  38. СЕНЧАК Ігор Іванович
  39. ХОДЬКО Вадим Миколайович
  40. СОЛОДУН Олег Вікторович

  Прошу звернути увагу зазначених у списку кандидатів, які подали декларацію за 2015 рік, на необхідність надсилання декларації за 2014 рік до 18 год. 00 хв. 02 лютого 2016 року на електрону адресу zam_min@minjust.gov.ua

  Початок заходу: 17:00.

  Місце проведення: Міністерство юстиції України, м. Київ, пров. Рильський, 10.

  Трансляція за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MaEBV35jLno

  Оголошення до уваги кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

  Відповідно до рішення конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 05 лютого 2016 року до наступного етапу відбору проходять кандидати:

  1.  ВОЙЦІЦЬКИЙ Юрій Євгенович
  2. ГАТАЛЯК Тарас Іванович
  3. ЗОНТОВ Олег В’ячеславович
  4. КАРМАЗИН Роман Васильович
  5. КОШЕЛЬ Олексій Миколайович
  6. КУПРІЙ Володимир Олександрович
  7. РАДЕЦЬКИЙ Руслан Станіславович
  8. РЯБОШАПКА Руслан Георгійович
  9. ТИЩЕНКО Юлія Анатоліївна
  10. ХАВРОНЮК Микола Іванович
  11. ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович
  12. ЯКИМЕЦЬ Дмитро Анатолійович

  Кандидати, які пройшли до наступного етапу повинні підготувати есе на тему «Шляхи забезпечення ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції і моя особиста участь в його роботі».

  Вимоги до оформлення та порядок надсилання есе:

  •  обсяг 2-3 друковані сторінки;
  • шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал 1,5;
  • термін подачі – до 15 лютого 2016 року до 18 год 00 хв;
  • складене есе роздруковується та підписується кандидатом на останній сторінці, сканується та надсилається у форматі PDF(Portable Document Format) на електрону адресу zam_min@minjust.gov.ua у зазначений термін. Оригінал роздрукованого та підписаного есе направляється на адресу Міністерства юстиції України поштою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, першому заступнику Міністра юстиції України Севостьяновій Н.І., «Есе кандидата на посаду члена НАЗК».

  Зазначені кандидати після надсилання есе будуть запрошені на співбесіду з конкурсною комісією. Дата, час та місце проведення співбесіди будуть повідомлені пізніше.

  Оголошення про засідання конкурсної комісії з відборукандидатів на посади членів Національногоагентства з питань запобігання корупції

  14 березня 2016 року відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Конкурсна комісія).

  На засідання Конкурсної комісії для проходження співбесіди запрошуються наступні кандидати:

  ВОЙЦІЦЬКИЙ Юрій Євгенович
  ГАТАЛЯК Тарас Іванович
  ЗОНТОВ Олег В’ячеславович
  КАРМАЗИН Роман Васильович
  КУПРІЙ Володимир Олександрович
  РАДЕЦЬКИЙ Руслан Станіславович
  РЯБОШАПКА Руслан Георгійович
  ТИЩЕНКО Юлія Анатоліївна
  ХАВРОНЮК Микола Іванович
  ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович
  ЯКИМЕЦЬ Дмитро Анатолійович

  Початок заходу: 16:00.

  Місце проведення: Міністерство юстиції України(м. Київ,  пров. Рильський, 10).

  Оголошення про проведення повторного конкурсу з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції

  Відповідно до змін до Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 144), прийнято рішення про проведення повторного конкурсу з відбору кандидатів на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції (розпорядження Кабінету Міністру України від 02 березня 2016 року № 146-р).

  До участі у конкурсі допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

  • наявність громадянства України;
  • досягнення 35-річного віку;
  • наявність вищої освіти;
  • володіння державною мовою;
  • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати службові обов’язки члена Національного агентства.

  Для участі у конкурсі кандидат на посаду члена Національного агентства подає до конкурсної комісії такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки та згоди на обробку персональних даних відповідно до закону;
  • заяву, передбачену Законом України «Про очищення влади»;
  • копію паспорта громадянина України;
  • автобіографію, що повинна містити прізвище (усі прізвища у разі зміни), ім'я (усі імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом року, що передує року подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
  • інші документи, передбачені законом, для проведення спеціальної перевірки (копії документів про освіту, вчені звання, наукові ступені; копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; копію медичної довідки про стан здоров’я; копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); копію довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності)).

  Кандидат на посаду члена Національного агентства може подати також додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і ділову репутацію (копії документів про підвищення кваліфікації, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

  Документи приймаються через Міністерство юстиції України (м. Київ, пров. Рильський, 10, каб. 204) з 9:00 до 18:00 включно до 23 березня 2016 року.

  Оголошення про засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

  04 квітня 2016 року відбудеться засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Конкурсна комісія).

  Початок заходу: 16:00.

  Місце проведення: Міністерство юстиції, м. Київ,  пров. Рильський, 10.

  Оголошення до уваги кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції

  Відповідно до рішення конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції від 4 квітня2016 року до наступного етапу відбору проходять кандидати:

  БОЖКО Микола Петрович
  ГУРА Юрій Миколайович
  ДУДАР  Віктор Васильович
  ЗОНТОВ Олег Вячеславович
  КАМІНСЬКИЙ Павло Васильович
  КАРМАЗИН Роман Васильович
  КУПРІЙ Володимир Олександрович
  МАШТАБЕЙ Сергій Валентинович
  МАЦІЙЧУК Олександр Анатолійович
  ПЕРВОМАЙСЬКИЙ Олег Олексійович 
  ПРОХОРЕНКО Олексій Якимович
  СЕРГІЄНКО Юрій Вікторович
  СЕРЬОГІН Олександр Юрійович
  СІРЕНКО Дмитро Олександрович
  СПИРИДОНОВ Олег Володимирович
  ХАВРОНЮК Микола Іванович
  ШТУРХЕЦЬКИЙ Сергій Володимирович
  ЛЕЛЮК Валерій Віталійович
  СОЛОДУН Олег Вікторович

  Кандидати, які пройшли до наступного етапу повинні підготувати есе на тему «Шляхи забезпечення ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції і моя особиста участь в його роботі» та заповнити і надіслати анкету самооцінювання.

  Вимоги до оформлення та порядок надсилання есе:

  • обсяг 2-3 друковані сторінки;
  • шрифт Times New Roman, кегль –  12, міжрядковий інтервал 1,5;
  • термін подачі – до 13 квітня 2016 року до 18 год 00 хв;
  •  складене есе роздруковується та підписується кандидатом на останній сторінці, сканується та надсилається у форматі PDF (Portable Document Format) на електрону адресу zam_min@minjust.gov.ua у зазначений термін. Оригінал роздрукованого та підписаного есе направляється на адресу Міністерства юстиції України поштою: 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13, першому заступнику Міністра юстиції України Севостьяновій Н.І., «Есе кандидата на посаду члена НАЗК».

  Також усі відібрані кандидати мають заповнити «Анкету самооцінювання кандидата на посаду члена Національного агентства з питань запобігання корупції» (яку ви можете завантажити у кінці цього оголошення) та повернути її до 18 год00 хв 13 квітня 2016 року на електрону адресу.