• In English
 • Оголошення про проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції

  24 лютого 2017 року відбудуться установчі збори з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

  Початок заходу: 10:00.

  Місце проведення: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, актова зала Національного агентства з питань запобігання корупції.

  ОГОЛОШЕННЯ
  про проведення конкурсу з формування Громадської ради
  при Національному агентстві з питань запобігання корупції
   

  Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) керуючись Порядком організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 140, оголошує про проведення конкурсу з формування Громадської ради.

  Конкурс проводиться шляхом рейтингового голосування з відбору 15 кандидатів до складу Громадської ради на установчих зборах делегатами громадських об'єднань.

  Установчі збори з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції відбудуться 24 лютого 2017 року о 10:00 у приміщенні Національного агентства за адресою: м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, актова зала.

  До участі в установчих зборах допускаються громадські об'єднання, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку та провадять діяльність за напрямом запобігання корупції не менш як два роки.

  Громадське об'єднання може запропонувати для участі в установчих зборах не більш як одного делегата громадського об'єднання та кандидата до складу Громадської ради.

  Одна і та сама особа не може бути одночасно делегатом громадського об'єднання та кандидатом до складу Громадської ради.

  Для участі в установчих зборах громадське об'єднання подає уповноваженій посадовій особі, відповідальній за проведення конкурсу з формування Громадської ради (далі – Уповноважена особа), заяву у довільній формі, підписану керівником громадського об'єднання, із зазначенням прізвища та ініціалів делегата громадського об'єднання.

  До заяви додаються:

  • копії свідоцтва про реєстрацію громадського об'єднання та статуту громадського об'єднання, скріплені печаткою такого об'єднання (у разі наявності);
  • документи, що підтверджують провадження діяльності громадського об'єднання за напрямом запобігання корупції не менш як два роки;
  • біографічна довідка делегата громадського об'єднання із зазначенням контактного телефону та електронної адреси.
  • У разі коли громадське об'єднання пропонує кандидата до складу Громадської ради, крім зазначених документів, подаються:
  • заява кандидата про згоду на участь у роботі Громадської ради;
  • біографічна довідка кандидата із зазначенням інформації про досвід роботи у сфері запобігання корупції та досягнення в зазначеній сфері, контактного телефону та електронної адреси;
  • копія паспорта, засвідчена кандидатом;
  • письмова згода на обробку персональних даних.

  Прийняття заяв для участі в установчих зборах припиняється за 10 календарних днів до їх проведення.

  Списки делегатів громадських об'єднань та кандидатів до складу Громадської ради оприлюднюються не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення установчих зборів на Урядовому порталі.

  Документи можна подати особисто (м. Київ, бульв. Дружби народів, 28, каб. 510, 625-626; пн – чт з 09.00 до 18.00, пт – з 09.00 до 16.45), направити поштою (01103, м. Київ, бульв. Дружби народів, 28) або надіслати на електронну адресу (i.tkachenko@nazk.gov.ua) у термін до 14 лютого 2017 року включно.

  Контактні особи:

  Валентина Зайвенко, тел.: 044 200 08 31, e-mail: v.zaivenko@nazk.gov.ua

  Ольга Пацюченко, тел.: 044 200 08 24.

  Уповноважена посадова особа, відповідальна за проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції:

  Ігор Ткаченко, тел.: 044 200 08 24, е-mail: i.tkachenko@nazk.gov.ua