• In English
 • Оголошення про проведення конкурсу з формування первинного складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України

  Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 серпня 2021 р. № 872 “Питання Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки” та Порядку формування Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України, затвердженого такою постановою
  (далі – Порядок), оголошується конкурс з формування первинного складу Ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки України (далі – Рада).

  Первинний склад Ради формується у складі 15 осіб, відібраних за результатами конкурсу, що проводиться шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян України на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів.

  Пропозиції щодо кандидатур для участі в конкурсі подаються громадськими об’єднаннями, що діють відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання” та протягом не менше двох років до дня подання документів для участі в конкурсі провадять свою діяльність у сфері, пов’язаній з правозахисною та/або антикорупційною діяльністю, зокрема у сфері економіки (далі — громадські об’єднання), що підтверджується звітом громадського об’єднання щодо результатів його діяльності за останніх два роки, складеним у довільній формі. Цілі і завдання діяльності громадського об’єднання повинні бути підтверджені його установчими документами.

  Громадське об’єднання може подати не більше трьох пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі, які повинні відповідати вимогам, установленим статтею 34 Закону України “Про Бюро економічної безпеки України”.

  Для участі в конкурсі з формування первинного складу Ради громадські об’єднання у період з 09:00 30 серпня до 18:00 1 вересня 2021 р. надсилають на адресу електронної пошти: rada_bes@kmu.gov.ua такий перелік документів:

  1) рішення керівного органу громадського об’єднання про подання пропозицій щодо кандидатур для участі в конкурсі;

  2) засвідчену в установленому порядку копію статуту громадського об’єднання;

  3) звіт громадського об’єднання щодо досвіду роботи у сфері, пов’язаній з правозахисною та/або антикорупційною діяльністю, зокрема у сфері економіки, за останніх два роки, складений у довільній формі;

  4) заява кандидата про згоду на участь у роботі Ради з повідомленням про відсутність визначених Законом України “Про Бюро економічної безпеки України” обмежень щодо включення до складу Ради;

  5) копія документа, що посвідчує особу кандидата (копія паспорта громадянина України або лицьового і зворотного боку паспорта громадянина України у формі картки та довідки про реєстрацію місця проживання особи);

  6) автобіографія кандидата, що обов’язково повинна містити прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність чи відсутність судимості, досвід та досягнення в роботі, пов’язаній з правозахисною та/або антикорупційною діяльністю, зокрема у сфері економіки;

  7) мотиваційний лист кандидата, в якому викладаються мотиви щодо обрання його до складу Ради;

  8) контактний номер телефону та адреса електронної пошти кандидата.

  Вимоги до оформлення мотиваційного листа:

  обсяг до 2 друкованих сторінок;

  шрифт Arial, кегль– 14, міжрядковий інтервал – 1;

  відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього
  та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм.

  Кожний із перелічених документів подається окремим файлом, назва кожного файлу має складатися з назви документа (не більше трьох слів) та прізвища кандидата. Наприклад, “Заява Петренко”, “Мотиваційний лист_Ковальчук”. Всі документи щодо запропонованого кандидата формуються в окрему папку, назва якої має складатися з назви громадської організації та прізвища кандидата. У разі подання громадською організацією кількох кандидатів за кожним кандидатом формується окрема папка з документами та об’єднується в загальну папку, назва якої має складатися з назви громадської організації.

  Відповідальними за достовірність поданих відомостей є громадське об’єднання і кандидат.

  Подані громадськими об’єднаннями документи (крім документів, зазначених у пунктах 5 і 8 переліку) розміщуються протягом доби на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів з урахуванням обмежень, визначених Законом України “Про захист персональних даних”.

  У разі виявлення невідповідності поданих документів та/або відомостей передбаченим Порядком вимогам уповноважені особи у день виявлення таких невідповідностей в електронній формі інформують про це відповідне громадське об’єднання з пропозицією щодо їх усунення протягом двох робочих днів.

  У разі коли громадським об’єднанням подано документи та/або відомості не в повному обсязі та/або після визначеного строку не усунуто виявлені невідповідності поданих ним документів та/або відомостей передбаченим Порядком вимогам запропонований ним кандидат до участі в конкурсі не допускається.

  Рейтингове інтернет-голосування проводиться на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів протягом трьох діб09:00 вересня до 09:00 12 вересня 2021 р.) без перерви шляхом поставлення відмітки в графі “за” навпроти прізвища кандидата.

  Оголошення про результати рейтингового інтернет-голосування будуть розміщені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів 13 вересня 2021 р. із зазначенням кількості отриманих голосів “за” кожним кандидатом, а також пропозицій щодо персонального складу Ради, надісланих Директору Бюро економічної безпеки для затвердження.

  Контактні особи: Кобзар Олена Семенівна тел.: 044-256-66-34,
  Пічка Юлія Федорівна тел.: 044-256-71-23.