• In English
 • Підтримка в сфері бюджетної децентралізації Міністерства фінансів та місцевих органів влади з боку ЄС є надзвичайно важливою, – Денис Улютін
  Міністерство фінансів України, опубліковано 10 липня 2020 року о 20:02

  Під головуванням першого заступника Міністра фінансів Дениса Улютіна відбулося п’яте засідання Керівного комітету Проекту «ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів (LOGICA)».

  Експерти та учасники презентували проміжний звіт, обговорили відгуки, коментарі і пропозиції щодо реалізації Проекту.

  «Наближається до завершення реформа децентралізації (зокрема і бюджетної), яка передбачає формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади, надання високоякісних і доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів держави та територіальних громад. Урядом задекларовано необхідність якісного завершення реформи і проведення у цьому році місцевих виборів на новій територіальній основі. Оскільки зазначене потребує внесення змін до нормативно-правових актів, які регулюють бюджетний процес як на державному, так і на місцевому рівнях, підтримка Міністерства фінансів та місцевих органів влади з боку Європейського Союзу є дуже важливою», - зазначив під час доповіді Денис Улютін.

  З метою побудови взаємодії між експертами Проекту та фахівцями Мінфіну, функціонує Координаційна робоча група, на засіданнях якої розглядаються питання стану виконання запланованих завдань.

  Діяльність Проекту спрямована на досягнення основної мети – формування ефективної, прозорої та підзвітної системи управління коштами місцевих бюджетів, орієнтованої на досягнення цілей, визначених Стратегією реформування системи управління державними фінансами.

  У рамках реалізації Проекту уже забезпечено виконання таких основних завдань:

  - Модернізовано систему планування і виконання місцевих бюджетів: підготовлено програму навчального тренінгу із запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні та навчальний модуль «Складання прогнозу місцевого бюджету: теорія і практичні аспекти»;

  - Модернізовано систему бухгалтерського обліку в державному секторі: підготовлено посібник «Облік і звітність: теоретичний та практичний аспекти»; проведено тренінги з питань бухгалтерського обліку, здійснено запис навчального курсу на онлайн-платформі Асоціації ОТГ;

  - Розроблено комплексну інформаційно-аналітичну систему управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів: розроблено функціональні та технічні вимоги до комплексної інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів, які впроваджено та випробувано на пілотній фазі; проведено навчання для представників Мінфіну з питань бюджетування на місцевому рівні для використання майбутньої ІТ-системи; ініційовано та заплановано створення функціональності для середньострокового планування бюджету;

  - Покращено нагляд за управлінням місцевим боргом: розроблено методичні рекомендації щодо управління місцевим боргом (оцінка кредитоспроможності громади, процедури погодження та контролю за місцевими запозиченнями, наданням місцевих гарантій, підходи до управління ризиками);

  - Збільшено ефективність фінансового контролю і зовнішнього аудиту на місцевому рівні: підготовлено практичний посібник: ”Внутрішній аудит: від теорії до практики”.

  Реалізація Проекту повинна бути завершена у вересні 2020 року.

  Стійкість Проекту буде забезпечена передачею ноу-хау з використання запропонованих методологій. Усі відповідні документи, професійні переклади, навчальні матеріали та посібники надаються представникам органів місцевого самоврядування, а ключові онлайн-курси доступні безкоштовно на платформі Prometheus.