• In English
 • Оприлюднено Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України
  Міністерство освіти і науки України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України, опубліковано 18 січня 2024 року о 12:59

  Міжвідомча робоча група у складі фахівців Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства освіти і науки України та Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку підготувала Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України (далі — Рамка).

  Рамка — це документ, у якому описано ключові фінансові компетентності дітей і молоді України віком від 5 до 18 років. Ідеться, зокрема, про набір знань, умінь, навичок і особливостей ставлення до питань у сфері управління особистими фінансами та споживання фінансових послуг. Ці знання й уміння є основою для ухвалення відповідальних фінансових рішень, забезпечення та поліпшення власного добробуту.

  Мета підготовки Рамки — сприяти спільному розумінню фінансових компетентностей для дітей і молоді серед державних органів влади, закладів освіти, приватних організацій та громадян, які популяризують навчання з фінансової грамотності.

  «Розвиток фінансової грамотності для Національного банку є одним із пріоритетів. Згідно з дослідженнями рівень фінансової грамотності молоді — на низькому рівні, і ми прагнемо це змінити. Рамка фінансових компетентностей дітей та молоді України — це суттєвий крок для забезпечення послідовного й комплексного підходу в розбудові державної політики у сфері підвищення рівня фінансової грамотності дітей та молоді. Наступний крок — розроблення відповідно до Рамки навчальних програм і матеріалів та впровадження їх у навчальний процес», — прокоментував Голова Національного банку України Андрій Пишний.

  Для розроблення Рамки за основу взято модель фінансових компетентностей для молоді OECD/INFE Core Competencies Framework on financial literacy for Youth, створену Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яку доповнено й адаптовано до контексту України, а також Рамку фінансових компетентностей дорослого населення України, державні стандарти для відповідних рівнів освіти.

  «Фінансові компетентності — це неодмінна частина життя кожного й кожної з нас, адже рівень опанування ними визначає те, наскільки грамотно ми розпоряджаємося власними ресурсами. Ця Рамка допоможе сформувати цілісне й універсальне уявлення про рівень фінансової грамотності в дітей та молоді в Україні. Та водночас — удосконалити навчання фінансових компетентностей, зокрема й у закладах освіти», — наголосив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

  Очікується, що поширення практичного використання Рамки сприятиме реалізації державної політики у сфері фінансової грамотності та фінансової інклюзії, а також створенню майданчика для обміну передовою практикою й досвідом щодо впровадження фінансової освіти. Крім того, Рамка забезпечить реалізацію компетентнісного підходу та слугуватиме підґрунтям для реалізації в Новій українській школі наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» та освітнього напряму «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова грамотність» відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Крім того, вона сприятиме створенню сучасних навчальних програм і навчально-методичних матеріалів для учнівства і вихованців освітніх закладів та освітян.

  «Створення Рамки фінансових компетентностей дітей та молоді є ще одним кроком до побудови національної консолідованої системи з розвитку і впровадження базової фінансової освіти. Системний підхід до поширення знань з фінансової грамотності й зусилля, які докладають до цього фінансові регулятори та освітянська спільнота, мають на меті формування високої фінансової культури українського суспільства як ключового показника економічної безпеки держави», — зауважила директорка-розпорядниця ФГВФО Світлана Рекрут.

  Структура Рамки дітей та молоді повторює структуру Рамки фінансових компетентностей дорослого населення України, у якій компетентності поділено на чотири змістові розділи (кожен містить теми й підтеми):

  • Розділ І. Гроші та угоди.
  • Розділ ІІ. Планування та управління фінансами.
  • Розділ ІІІ. Ризики та винагорода.
  • Розділ ІV. Фінансовий ландшафт.

  Також у Рамці виокремлено такі наскрізні лінії:

  • цифрові фінансові компетентності;
  • компетентності у сфері сталого розвитку;
  • фінансова стійкість;
  • підприємливість;
  • громадянська відповідальність.

  Кожну компетентність описано в трьох вимірах:

  • обізнаність, знання та розуміння;
  • навички та поведінка;
  • упевненість, мотивація та ставлення.

  Загалом у Рамці описано приблизно 900 фінансових компетентностей, які мають опанувати учні до моменту закінчення дошкільної, початкової (4-й клас), базової середньої (9-й клас) і профільної середньої освіти (12-й клас).

  «Сьогодні регулятори ринків та інші державні інституції докладають максимум зусиль для відновлення економіки країни й розвитку всіх сегментів фінансової системи. Але важливою ланкою цих процесів є споживачі фінансових послуг, інструментів і проектів. Українські діти й молодь мають зростати обізнаними у фінансовій сфері та набувати необхідних навичок, адже за ними — майбутнє нашої держави. Тож Рамка фінансових компетентностей дітей та молоді України — це інвестиція в наших дітей для їхнього добробуту та країни загалом», — зауважив Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

  Рамка доступна для вільного використання державними органами, приватними організаціями та громадянським суспільством за цим посиланням.

  Для зручності користування нею в пригоді стане інструмент для швидкого добору фінансових компетентностей у форматі «Excel». За допомогою спеціальних тегів розробники освітніх програм, тренери з фінансової грамотності та практики зможуть обрати й дібрати найбільш релевантні компетентності для конкретних етапів життя дитини чи підлітка.