• In English
 • НАЗК пропонує дієвий механізм захисту викривачів корупції
  Національне агентство з питань запобігання корупції, опубліковано 26 жовтня 2018 року о 10:32

  Національне агентство з питань запобігання корупції розробило та схвалило на своєму засіданні проект Закону України «Про захист викривачів корупції». Метою законопроекту є створення системи правових заходів для забезпечення захисту будь-яких осіб, які добросовісно й на обґрунтованих підставах повідомляють про факти корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, а також членів їх сімей.

  Проектом закону пропонується конкретне визначення понять «викривач», «повідомлення про корупцію», встановлюється коло осіб, які прирівнюються до викривачів, конкретизуються повноваження Національного агентства та напрями державної політики у сфері захисту викривачів.

  Проект закону також містить положення щодо захисту інформації про викривачів та встановлює відповідальність за її розголошення, містить норми щодо адміністративної та кримінальної відповідальності за застосування негативних заходів впливу до викривача та прирівняної до нього особи.

  Важливим практичним кроком щодо захисту викривачів стане реалізація запропонованого в законопроекті положення стосовно надання правового захисту викривачам через центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Практика співпраці з викривачами засвідчує, що найпоширенішим заходом негативного впливу на таких осіб від роботодавця є звільнення або погроза звільненням.

  На сьогодні в нормах Закону України «Про запобігання корупції» відсутній конкретний дієвий механізм захисту викривачів корупції.

  При підготовці законопроекту Національне агентство врахувало пропозиції Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні) та наразі передає проект закону на погодження до заінтересованих органів.