• In English
 • Науково-методичні комісії розроблять державні освітні стандарти для галузі “Охорони здоров’я”
  Міністерство охорони здоров'я України, опубліковано 21 травня 2019 року о 17:22

  Міністерство освіти і науки затвердило склад науково-методичних комісій, які розроблятимуть державні освітні стандарти, в тому числі для спеціальностей галузі “Охорони здоров’я”.

  Наразі сформовано вже вісім підкомісій для спеціальностей охорони здоров’я: “стоматологія”, “медицина”, “медсестринство”, “технології медичної діагностики та лікування”, “медична психологія”, “фармація, промислова фармація”, “фізична терапія, ерготерапія”, “громадське здоров’я”. Найближчим часом також буде затверджена підкомісія для спеціальності “педіатрія”. До складу комісій увійшли представники освітніх закладів, рекомендовані МОЗ України. Також для розробки освітніх державних стандартів будуть залучені професійні спільноти, роботодавці та центральні органи виконавчої влади. Після підготовки проекти стандартів будуть оприлюднені для громадського обговорення.

  Державні освітні стандарти визначають навички, компетенції та знання, якими повинен володіти студент. Таким чином, стандарти встановлюють чіткі, вимірювані цілі та інформують викладачів, якими повинні бути результати навчання, щоб студент був готовий до роботи.

  Державні освітні стандарти є обов’язковою вимогою відповідно до Закону України “Про вищу освіту”. Заклади вищої освіти мають повну автономію і саме вони відповідають за формування та зміст навчального процесу, тому освітні стандарти для Міністерства є інструментом контролю якості освіти в університетах. Це важливо, адже професія лікаря є регульованою, а допуск до роботи має відбуватись на основі єдиних стандартів, оскільки від цього залежить здоров’я та життя пацієнта.

  До основних завдань науково-методичних комісій належать:

  • розробка стандартів освітньої діяльності та стандартів вищої освіти;
  • розробка вимог до підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників;
  • розробка рекомендацій щодо наукової організації праці ЗВО, нормування часу для планування й обліку навчальної роботи, основних видів методичної, наукової, організаційної та виховної роботи;
  • надання висновків щодо пропозицій до переліку галузей знань і спеціальностей;
  • надання експертної консультації щодо організаційно-методичного забезпечення освіти, впровадження нових освітніх технологій і методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій, дистанційної освіти, освіти впродовж життя, визнання неформального та інформального навчання.

  Розвиток медичної освіти є необхідними для підвищення якості надання медичних послуг, адже від якості навчання лікаря залежить його кваліфікація. МОЗ України вже зробили важливі кроки для нової якості медичної освіти, зокрема було прийнято стратегію розвитку медичної освіти, запроваджено поріг для вступу на медичні спеціальності, введено єдиний державний кваліфікаційний іспит для студентів-медиків, проведене міжнародне моніторингове дослідження якості вищої медичної освіти та запроваджено безперервний професійний розвиток для лікарів. Освітні стандарти є невід’ємним компонентом, який в комплексі з іншими змінами в медичній освіті, дозволить студентам стати кваліфікованими та компетентними лікарями.