• In English
 • Держенергоефективності: Україна переходить до сучасних європейських практик реалізації політики енергоефективності

  Україна відмовляється від застарілих адміністративних інструментів енергозбереження і переходить до сучасних європейських практик реалізації політики енергоефективності.

  Драйвером цього процесу став прийнятий у жовтні 2021 року Закон України «Про енергетичну ефективність», розроблений за участю Держенергоефективності.

  Так, сьогодні відповідно до Закону вже відсутня вимога щодо проведення державної експертизи з енергозбереження. Нормативно-правові акти, які регулювали надання цієї послуги, скасовано постановою Уряду від 12 січня 2022 р. № 17.

  Натомість Законом передбачено широке використання таких інструментів, як енергетичний менеджмент та аудит.

  Відтепер в Україні особлива увага приділятиметься впровадженню системи енергоменеджменту в органах державної влади, місцевого самоврядування та в бюджетній сфері.

  Зокрема, визначено важливі умови впровадження енергоменеджменту:

  • рішення про запровадження системи енергоменеджменту є обов’язковим, якщо орган місцевого самоврядування має намір отримати державну підтримку на реалізацію енергоефективних заходів;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування зможуть використати економію коштів, що виникла завдяки енергоменеджменту, для впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах;
  • великі підприємства, які запровадять системи енергетичного та/або екологічного менеджменту, сертифіковані відповідно до гармонізованих міжнародних і регіональних стандартів, звільняються від обов’язку проведення енергетичного аудиту.

  Вагомою нормою Закону є створення в Україні Національної системи моніторингу енергоефективності.

  Ця система необхідна для збору, обробки та використання інформації про рівень енергоефективності, виконання Національного плану дій з енергоефективності, стратегії термомодернізації будівель, державних цільових програм енергоефективності, впровадження місцевих енергетичних планів.

  Також завдяки Закону набули «нового дихання» положення щодо енергоаудиту. Якщо в старому Законі «Про енергозбереження» визначалася лише мета проведення енергоаудиту, то зараз врегульовано діяльність у цьому напрямі.

  Основні положення Закону щодо енергоаудиту:

  • енергетичний аудит здійснюється незалежним енергетичним аудитором;
  • кваліфікація енергоаудиторів має підтверджуватися кваліфікаційним сертифікатом;
  • за результатами енергоаудиту складається звіт. Витяг зі звіту з енергоаудиту вноситься до бази даних витягів, яку буде вести на своєму сайті Держенергоефективності;
  • Держенергоефективності буде здійснювати незалежний моніторинг витягів із звітів з енергетичного аудиту та у разі виявлення невідповідності вимогам законодавства буде проводити їх верифікацію;
  • державний орган може здійснювати незалежну верифікацію звітів з енергетичного аудиту на вимогу замовника енергетичного аудиту на платній основі;
  • великі підприємства зобов’язані проводити енергетичний аудит кожні 4 роки.

  В цілому, реалізація Закону створить умови для розвитку ринку енергоефективних заходів та проектів, а також моніторингу рівня енергоспоживання в Україні.