• In English
 • НКЦПФР застосує обмеження до цінних паперів, які належать особам зі санкційного списку
  опубліковано 15 жовтня 2015 року о 11:50

  НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на черговому засіданні, яке відбулось 13 жовтня 2015 року, затвердила проект рішення щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до учасників фондового ринку. Проект рішення направлено на погодження до Міністерства юстиції України.

  Після остаточного погодження документу до учасників фондового ринку можуть бути застосовані такі види санкцій: «блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном», «зупинення фінансових операцій», «запобігання виведенню капіталів за межі України», «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань» та/або «зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)».

  Згідно рішення Комісії, всі професійні учасники фондового ринку у 5-денний термін з дня набрання чинності даного рішення повинні будуть надати НКЦПФР відомості про наявність чи відсутність серед їх клієнтів – тих, з якими укладено договори про надання фінансових послуг, депонентів/власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються депозитарною установою, -  фізичних та юридичних осіб, внесених до так званого санкційного списку.

  Депозитарні установи повинні будуть встановити обмеження прав щодо всіх цінних паперів, які належать особам зі санкційного списку; у разі отримання розпорядження на проведення облікової операції за рахунком у цінних паперах особи зі санкційного списку відмовити у прийнятті до виконання такого розпорядження; у разі якщо облікова операція по рахунку такої особи вже була ініційована, але ще не завершена, відмінити її виконання.

  Центральний депозитарій при отриманні розпорядження на проведення операції з цінними паперами, які належить особам зі санкційного списку, має відмовити у прийнятті до виконання такого розпорядження.

  Розрахунковий центр у разі, якщо цінні папери належать особі зі санкційного списку, має заблокувати виконання зобов’язань за укладеними на фондовій біржі чи поза фондовою біржою правочинами щодо цих цінних паперів.

  Торговцям цінними паперами буде заборонено вчиняти дії щодо укладання будь-яких правочинів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів за участю осіб, зазначених у санкційному списку.

  Емітентам цінних паперів у разі застосування санкцій до осіб зі санкційного списку необхідно зупинити погашення належних їм цінних паперів коштами, нарахування та  виплату дивідендів за цінними паперами тощо. Під час складання переліків власників цінних паперів для проведення загальних зборів особи зі санкційного списку будуть віднесені до відповідного переліку із зазначенням належних їм акцій як не голосуючих.

  Компанії з управління активами стосовно осіб зі санкційного списку повинні будуть зупинити до закінчення строку дії санкцій нарахування та виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ, розміщення чи викуп цінних паперів ІСІ.

  Рішення НКЦПФР прийнято відповідно до статті 2, пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з урахуванням Закону України «Про санкції» та у зв’язку з виданням Указу Президента України № 549/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».